Tělo v pohybu 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202TPH4 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Michaela RAISOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michaela RAISOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cíl vymezuje již podtitul předmětu: Tělo jako partner, tedy tělo jako nositel emocí, pocitů a životních zkušeností a jejich využití k autentické pohybové výpovědi. Pedagogická příprava: příprava hodiny, tématu, struktury a vedení skupiny.

Forma studia

Kontaktní výuka, individuální a skupinová práce, diskuze, reflexe v hodinách. Pedagogická příprava: každý student si vyzkouší praktickou výuku – sestaví hodinu podle svého zájmu a zaměření na základě práce s materiálem v předešlých hodinách v ZS.

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura v českém jazyce (literatura v angličtině viz níže):

Literatura v angličtině:

Hodnoticí metody a kritéria

Praktická účast na seminářích a dílnách (70% docházka), průběžné písemné reflexe, písemně vypracovaná struktura vlastní hodiny a po její realizaci = vypracování seminární práce s reflexí pedagogické praxe v rámci jedné hodiny v průběhu semestru, použití odborné literatury.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů