Výchova k řeči 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202VRM3 zápočet 3 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 66 až 81 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Markéta POTUŽÁKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michal ČUNDERLE, Markéta POTUŽÁKOVÁ, Pavel ZAJÍČEK

Obsah

Systematická práce z hodiny na hodinu a intenzivní domácí příprava na vybraném textu, popř. vybraných textech.

Vše v návaznosti na Přednes a jeho pedagogika 2 dle individuálních dispozic.

Výsledky učení

Vše na základě vhodně vybraných textů převážně české provenience.

Vše v návaznosti na Přednes a jeho pedagogika 2 dle individuálních dispozic.

Předpoklady a další požadavky

Literatura

BRECHT, Bertolt: O nerýmované lyrice s nepravidelnými rytmy. In týž: Myšlenky. 1. vydání. Praha: Československý spisovatel, 1958.

ČERVINKA, Josef: Kýč v uměleckém přednesu. In Slyšet se navzájem (ed. Vladimír Justl). 1. vydání. Praha: Orbis, 1966.

ČUNDERLE, Michal: O řeči. 1. vydání. Praha: Brkola, 2012.

ČUNDERLE, Michal: Dialogy řeči. 1. vydání. Praha: Brkola, 2013.

Hlas, mluva, řeč / Řeč, mluva, hlas. Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU, 2006.

FRYNTA, Emanuel: Zastřená tvář poezie. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Franze Kafky 1993. Totéž in FRYNTA, Emanuel: Eseje. 1. vydání. Praha: Torst, 2013. (Zvl. eseje Odsouzeni k poezii, Hospodská historka, Zaříkadla, K čemu je verš, Slovesná umění a kniha)

POTUŽÁKOVÁ, Markéta: Psáno ústy, čteno ušima. 1. vydání. Praha: Brkola, 2013.

PULICAROVÁ, Irena: K naplněnému sdělení. 1. vydání Praha: Brkola, 2014.

RUT, Přemysl: Parlando cantabile. 1. vydání. Praha: Brkola, 2017.

SACKS, Oliver: Muž, který si pletl manželku s kloboukem. 1. vydání. Praha: Mladá fronta 1993. 2. a 3. vydání. Praha: Dybbuk, 2008 a 2015.

Téměř vždycky trapným dojmem. (eds. Potužáková, Markéta a Rut, Přemysl) 1. vydání. Praha: NAMU, 2018.

VÁLKOVÁ, Libuše, a Vyskočilová, Eva: Hlas individuality, psychosomatické pojetí hlasové výchovy. 1. vydání. Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví, KATaP DAMU, 2005.

VYSKOČIL, Ivan a kol.: Dialogické jednání s vnitřním partnerem. 1. vydání. Brno: JAMU, 2005. 2 vydání. Praha: Brkola, 2012.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů