Individuální hlasová výchova před skupinou 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202IHN2 ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Tereza JANDA ROGLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tereza JANDA ROGLOVÁ, Ivana VOSTÁRKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Předpoklady a další požadavky

Lze vyžadovat základní hudebně-teoretické znalosti; středoškolské znalosti dechového, hlasového a artikulačního ústrojí; hudebnost, zájem o obor, vzdělanostní předpoklady.

Obsah kurzu

Hlasová výchova je chápána jako jeden z komponentů autorské výchovy - kvalitní seberealizace - ve smyslu směřování k sebepoznání a vlastní mohoucnosti. V tomto nasměrování je též nazývána výchovou hlasem. K tomuto směřují všechny psychosomatické disciplíny studia KATaP.

Doporučená nebo povinná literatura

BAR, J.: Pravý tón a pravé pěvecké umění 1, 2. Praha: Supraphon, 1976.

ČUNDERLE, M. (ed.).: Hlas, mluva, řeč, Řeč, mluva, hlas. Praha: AMU, 2006.

HANČIL, J.: Hlas individuality. In Svět a divadlo 1993, č. 1.

LEWIS, D.: Tao dechu. Praha: Pragma, 2000.

MARTIENSSENOVÁ-LOHMANOVÁ, F.: Vědomé zpívání. Praha: SPN, 1987.

VÁLKOVÁ-JONÁŠOVÁ, L.: Abeceda hlasových cvičení. Praha: Panton, 1971.

VÁLKOVÁ, L.: Hlasová výchova herců a její řešení. In Svět a divadlo 1993, č. 1.

VÁLKOVÁ, L.: K psychologickým aspektům výchovy k profesionálnímu hlasovému a zpěvnímu projevu. In Psychosomatický základ veřejného vystupování, jeho studium a výzkum. Praha: AMU, 1999.

VÁLKOVÁ, L., VYSKOČILOVÁ, E.: Hlas individuality – Psychosomatické pojetí hlasové výchovy. Praha: AMU, 2007.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Pracovní aktivity ve cvičeních a seminářích; vypracování dvou reflexí na klauzurách obou semestrů; teoretického pohovoru o základech pěvecké techniky a jejím významu pro rozvoj osobnosti.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost R312
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
VOSTÁRKOVÁ I.
12:30–14:00
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 12:30–14:00 Ivana VOSTÁRKOVÁ Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů