Tělo v pohybu 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202TPH2 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Michaela RAISOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jana NOVORYTOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cíl vymezuje již podtitul předmětu: Tělo jako učitel, tedy využít dosavadních znalostí o hybnosti a kreativitě vlastního těla k přípravě a realizaci vyučovacího procesu.

Forma studia

Kontaktní výuka, individuální i skupinová práce. Výuka probíhá v českém a anglickém jazyce.

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura v českém jazyce (literatura v angličtině viz níže):

Literatura v angličtině:

Hodnoticí metody a kritéria

Praktická účast na seminářích a dílnách (docházka 70%), průběžné písemné reflexe, na konci semestru účast na klauzurách a psaná reflexe.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů