Dialogické jednání a jeho pedagogika 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202DPN3 zápočet 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Eva SLAVÍKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michal ČUNDERLE, Tereza DURDILOVÁ, Filip KARDA, Boleslav KEPRT, Hana MALANÍKOVÁ, Martina MUSILOVÁ, Jan PUC, Eva SLAVÍKOVÁ, Pavel ZAJÍČEK, Václav ZIMMERMANN

Obsah

Studium probíhá v šesti až dvanáctičlenných skupinách rozdělených podle pokročilosti. Nedílnou součástí dialogického jednání jsou pravidelné reflexe - metodou introspekce se adept učí pojmenovávat nejvýznamnější problémy, které plynou z jeho individuálního stavu. Reflexe jsou dále zpracovávány a vyhodnocovány.

Výsledky učení

Dialogické jednání je psychosomatická disciplína, jejímž tvůrcem je prof. Ivan Vyskočil.

U většiny může být:

Předpoklady a další požadavky

Kreativní předpoklady, schopnost analýzy a reflexe.

Literatura

SBORNÍKY KATEDRY A ÚSTAVU (chronologicky):

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou udělovány především na základě vlastního zkoušení v hodinách dialogického jednání. Podmínkou úspěšného absolvování předmětu jsou také dvě písemné reflexe za semestr. Předpokládá se rovněž seznámení s doporučenou literaturou.

Poznámka

Předmět je možno studovat v českém i anglickém jazyce.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost R312
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)

12:00–13:30
(paralelka 1)
místnost R313
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)

12:00–13:30
(paralelka 1)
Út
místnost R312
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)

18:00–19:30
(paralelka 1)
místnost
()

18:00–19:30
(paralelka 1)
Řetízek
St
místnost R313
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)

13:30–15:00
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 12:00–13:30 Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
Po 12:00–13:30 Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
Út 18:00–19:30 Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
Út 18:00–19:30
Řetízek paralelka 1
St 13:30–15:00 Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů