Divadlo v české kultuře 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207DCK1 zkouška 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Pavel JANOUŠEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Pavel JANOUŠEK, Jan JIŘÍK, Eva KYSELOVÁ

Obsah

Seznámit studenty se základními principy, tvůrci, díly, která určovala podobu českého divadla v různých etapách 19. století až do druhé světové války, a zároveň jim zprostředkovat domácí společenský i umělecký kontext; postavení a funkci divadla v něm.

Tematické okruhy

 1. První fáze formování českého národního divadla: Divadlo v Kotcích, Vlastenecké divadlo, Tylův program národního divadla, Kajetánské divadlo, česká představení ve Stavovském divadle.
 2. Druhá fáze formování českého národního divadla: idea národního divadla, Sbor pro zřízení českého ND, položení základního kamene ND, Prozatímní divadlo a počátky ND.
 3. Obrozenecké drama.
 4. Realismus a naturalismus v českém divadle a dramatu, vesnické drama.
 5. Moderna v českém divadle a dramatu.
 6. Karel Čapek a české divadlo a kultura
 7. Jaroslav Kvapil.
 8. Karel Hugo Hilar.
 9. Expresionismus v českém divadle a dramatu.
 10. Vývoj moderního českého herectví.
 11. Česká divadelní avantgarda: Jindřich Honzl, Jiří Frejka, Emil František Burian.

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Literatura

Divadlo v české kultuře I

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Divadelní hry (event.jiná vydání):

Hodnoticí metody a kritéria

Klasifikace a udělení kreditů je podmíněno absolvováním písemné zkoušky z probraných témat a ověřuje zvládnutí látky na úrovni, na které byla odpřednášena, dále znalost předepsané povinné literatury (odborných publikací i dramatických textů) a orientaci v širších evropských společenských souvislostech (resp. v kontextu západní kultury).

Opravný termín bude ústní.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost S201
Posluchárna - Hallerův sál

(Karlova 26, Praha 1)
KYSELOVÁ E.
12:00–13:30
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 12:00–13:30 Eva KYSELOVÁ Posluchárna - Hallerův sál
Karlova 26, Praha 1
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů