Divadlo v české kultuře 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207DCK1 ZK 3 2T česky zimní

Garant předmětu

Pavel JANOUŠEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Pavel JANOUŠEK, Jan JIŘÍK, Eva KYSELOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

● Student je po absolvování předmětu schopen orientovat se v konstitutivních tradicích a základních vývojových tendencích českého divadla v souvislosti s dějinami české kultury a společnosti.

● Student vnímá a dokáže popsat přesah a dialog minulé (tj. 19. a 20. století) inscenační tradice a současných tendencí v českém divadle.

● Student je schopen samostatně pracovat se zadanou povinnou literaturou.

● Student prokáže schopnost vnímat dobový stav českého divadelního umění i v souvislosti se současnou podobou divadla a v rámci svého konkrétního oboru studia.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Seznámit studenty se základními principy, tvůrci, díly, která určovala podobu českého divadla v různých etapách 19. století až do druhé světové války, a zároveň jim zprostředkovat domácí společenský i umělecký kontext; postavení a funkci divadla v něm.

Tematické okruhy:

 1. První fáze formování českého národního divadla: Divadlo v Kotcích, Vlastenecké divadlo, Tylův program

národního divadla, Kajetánské divadlo, česká představení ve Stavovském divadle.

 1. Druhá fáze formování českého národního divadla: idea národního divadla, Sbor pro zřízení českého ND,

položení základního kamene ND, Prozatímní divadlo a počátky ND.

 1. Obrozenecké drama
 2. Realismus a naturalismus v českém divadle a dramatu, vesnické drama.
 3. Moderna v českém divadle a dramatu
 4. České měšťanské problémové drama
 5. Jaroslav Kvapil
 6. Karel Hugo Hilar
 7. Expresionismus v českém divadle a dramatu
 8. Vývoj moderního českého herectví
 9. Česká divadelní avantgarda: Jindřich Honzl, Jiří Frejka, Emil František Burian

Doporučená nebo povinná literatura

Divadlo v české kultuře I

Povinná literatura:

CÍSAŘ, Jan. Přehled dějin českého divadla. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2006. ISBN 80-7331-072-4.

CÍSAŘ, Jan. Česká divadelní tradice: mýtus, nebo živá skutečnost? Praha: KANT – Karel Kerlický, Akademie múzických umění v Praze, 2011. ISBN 978-80-7437-051-9.

ČERNÝ, František. Kalendárium dějin českého divadla. Praha: Svaz československých divadelních umělců, 1989.

HYVNAR, Jan. Herec v moderním divadle: k divadelním reformám 20. století. Praha: KANT – Karel Kerlický, Akademie múzických umění v Praze, 2011. ISBN 978-80-7437-060-1.

JANOUŠEK, Pavel. Rozměry dramatu: autorský subjekt a vývojové proměny poetiky českého meziválečného dramatu. Praha: Panorama, 1989.

Doporučená literatura:

BURIAN, Emil František. Emil František Burian a jeho program poetického divadla. Praha : Divadelní ústav, 1981, 246 s.

FREJKA, Jiří, PETIŠKOVÁ, Ladislava (ed). Divadlo je vesmír. 1. vyd. Praha : Divadelní ústav, 2004

732 s.

HILAR, Karel Hugo, ŠORMOVÁ, Eva (ed.). O divadle. 1. vyd. Praha : Divadelní ústav, 2002

660 s.

HYVNAR, Jan. O českém dramatickém herectví 20. století. 1. vyd. Praha : Kant, 2008, 319 s.

JOCHMANOVÁ, Andrea. Za prostorem svět. Tvorba Jiřího Frejky ve dvacátých letech 20. století. Vyd. 1. V Brně : Janáčkova akademie múzických umění, 2012

255 s.

Divadelní hry (event.jiná vydání):

ČAPEK, Josef. Ze života hmyzu: komedie o třech aktech s předehrou a epilogem. Praha: ARTUR, 2004. ISBN 80-86216-45-4.

ČAPEK, Karel. Bílá nemoc: drama o třech aktech ve čtrnácti obrazech. Praha: Artur, 2004. ISBN 80-86216-47-0.

DYK, Viktor. Zmoudření dona Quijota: tragédie o pěti dějstvích. Praha: Artur, 2011. ISBN 978-80-87128-71-8.

HILBERT, Jaroslav. Vina: drama o třech dějstvích: (1895). Praha: Bursík & Kohout, 1931.

JIRÁSEK, Alois. Lucerna: divadelní hra o čtyřech jednáních. Praha: Artur, 2005. ISBN 80-86216-49-7.

KLICPERA, Václav Kliment. Čtyři aktovky. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960.

LANGER, František. Periferie: hra o třech dějstvích. Praha: ARTUR, 2010. ISBN 978-80-87128-48-0.

MRŠTÍK, Alois. Maryša. Praha: Artur, 2017. ISBN 978-80-7483-072-3.

PREISSOVÁ, Gabriela. Gazdina roba. Praha: Artur, 2006. ISBN 80-86216-70-5.

STROUPEŽNICKÝ, Ladislav. Naši furianti: obraz života v české vesnici o čtyřech dějstvích. Praha: Artur, 2005. ISBN 80-86216-50-0.

ŠRÁMEK, Fráňa. Léto: hra o třech dějstvích. Praha: Orbis, 1953.

TYL, Josef Kajetán. Dramatické báchorky. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1954.

VRCHLICKÝ, Jaroslav. Noc na Karlštejně: veselohra o třech dějstvích. Praha: ARTUR, 2010. ISBN 978-80-87128-41-1.

Hodnoticí metody a kritéria

Klasifikace a udělení kreditů je podmíněno absolvováním ústní zkoušky z probraných témat a ověřuje zvládnutí látky na úrovni, na které byla odpřednášena, dále znalost předepsané povinné literatury (odborných publikací i dramatických textů) a orientaci v širších evropských společenských souvislostech (resp. v kontextu západní kultury).

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost
()
JANOUŠEK P.
KYSELOVÁ E.

10:00–10:45
(přednášková par. 1)
Výuka probíhá online přes MS TEAMS.
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 10:00–10:45 Pavel JANOUŠEK
Eva KYSELOVÁ

Výuka probíhá online přes MS TEAMS. přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů