Divadlo v české kultuře 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207DCK1 ZK 3 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Pavel JANOUŠEK, Eva KYSELOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Orientovat posluchače v konstitutivních tradicích a základních vývojových tendencích českého divadla v souvislosti s dějinami české kultury a společnosti.

Forma studia

Výklad, promítání relevantních audio-vizuálních záznamů.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Vznik a formování novodobé české kultury od konce 18. století do 2. světové války.

Doporučená nebo povinná literatura

DIVADLO V ČESKÉ KULTUŘE - ZS

Primární literatura:

Císař, Přehled dějin českého divadla – I. a II. díl

Císař, Česká divadelní tradice: mýtus nebo živá skutečnost?

Černý, Kalendárium dějin českého divadla

Černý (ed.) Dějiny českého divadla I-IV (příslušné kapitoly)

Josef Kajetán Tyl - edice DISK velká řada – svazek 5 (str.12-50)

Götz, Boj o český divadelní sloh /přísl. Kapitoly/

Janoušek, Rozměry dramatu

Vlašín, Avantgarda známá i neznámá

Srba, O nové divadlo

Burian, Emil František Burian a jeho program poetického divadla

Šormová (ed.),Hilar, O divadle

Petišková (ed.), Frejka, Divadlo je vesmír

Sílová, Bár (ed.), Frejkovy schovávané na schodech

Vostrý, Zdeněk Štěpánek - herec a dějiny (str. 73-139)

Hyvnar, O českém dramatickém herectví 20. století (příslušné kapitoly)

Hry (a další díla):

Klicpera Veselohra na mostě, Hadrián z Římsů

Tyl Strakonický dudák, Fidlovačka

Mácha Máj

Zeyer Radúz a Mahulena

Vrchlický Noc na Karlštejně

Stroupežnický Naši furianti

Preissová Její pastorkyňa, Gazdina roba

Mrštíkové Maryša, Rok na vsi

Jirásek Lucerna

Hilbert Vina

Dyk Zmoudření dona Quijota

Šrámek Léto

Langer Periférie, Obrácení Ferdyše Pištory

Čapek Ze života hmyzu, R.U.R., Bílá nemoc

Sekundární literatura:

Lehár, Stich, Janáčková, Holý, Česká literatura od počátků k dnešku – I. a II. díl

Otokar Fischer, K dramatu (stať Profily na str. 12-53)

Macura, Paradox obrozenského divadla - Sb. Divadlo v české kultuře 19. století

Stich, Český jazyk a dramatický text v 19. století - Sb. Divadlo v české kultuře 19. století

Fischer, Činohra v pražských divadlech

Balajka, Přehledné dějiny literatury I (příslušné kapitoly)

Balajka, Soldán, Charous, Přehledné dějiny literatury II ( příslušné kapitoly)

Honzl, Jindřich Honzl o režii a herectví

Jochmannová, Za prostorem svět

Hodnoticí metody a kritéria

Divadlo v české kultuře - ZS

(otázky ke zkoušce)

 1. První fáze formování českého národního divadla: Divadlo v Kotcích, Vlastenecké divadlo, Tylův program národního divadla, Kajetánské divadlo, česká představení ve Stavovském divadle.
 2. Druhá fáze formování českého národního divadla: idea národního divadla, Sbor pro zřízení českého ND, položení základního kamene ND, Prozatímní divadlo a počátky ND.
 3. Obrozenecké drama (V. K. Klicpera, J. K. Tyl).
 4. Realismus a naturalismus v českém divadle a dramatu, vesnické drama.
 5. Moderna v českém divadle a dramatu (Moderní revue, Intimní volné jeviště, Lyrické divadlo, Divadlo umění, dekadence, symbolismus).
 6. České měšťanské problémové drama (K. a J. Čapkové, F. Langer).
 7. Jaroslav Kvapil (v ND, impresionismus a psychologický realismus v českém divadle a dramatu - Kvapil, Hilbert, Šrámek, Vojan, Kvapilová).
 8. Karel Hugo Hilar (v DnV, ND, spolupráce s Vlastislavem Hofmanem).
 9. Expresionismus v českém divadle a dramatu (K. H. Hilar, F. Zavřel, V. Dyk, K. a J. Čapkové, J. Bartoš).
 10. Vývoj moderního českého herectví (od Vojana k Štěpánkovi).
 11. Česká divadelní avantgarda (Devětsil, Dědrasbor, poetismus, kabarety, Osvobozené divadlo, V+W).
 12. Jindřich Honzl.
 13. Jiří Frejka.
 14. Emil František Burian.

Klasifikace a udělení kreditů je podmíněno absolvováním zkoušky z probíraného období: zkouška probíhá ústně a ověřuje zvládnutí látky na úrovni, na které byla odpřednášena, dále znalost předepsané povinné literatury (odborné publikace i dramatické texty) a orientaci v širších společenských souvislostech.

Katedra teorie a kritiky vypisuje tři řádné a dva opravné termíny.

Student je povinen se přihlásit na jeden ze tří vypsaných řádných termínů.

Druhý opravný termín student skládá za přítomnosti dvou pedagogů.

Student, který je přihlášen, ale neomluví se a nedorazí, je ohodnocen známkou X.

Student, který se nepřihlásí na žádný z řádných termínů, je automaticky zpětně ohodnocen známkou X.

Pokud student neuspěje na řádném ani dvou opravných termínech, může si požádat o děkanský termín, který je komisionální zkouškou.

Pokud se zapsaný student nemůže na zkoušku dostavit (pouze ze závažných důvodů), měl by se nejpozději den před zkouškou písemně omluvit zkoušejícím:

zuzana.augustova@damu.cz, eva.kyselova@damu.cz

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost S201
Hallerův sál

(Karlova 26, Praha 1)

12:00–13:30
(přednášková par. 2)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 12:00–13:30 Hallerův sál
Karlova 26, Praha 1
přednášková par. 2

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů