Předměty specializace: Povinně volitelné předměty B

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
202DRF Dramaturgie a produkce festivalu česky Z 2 24S
202DPI1 Dramaturgie písničky 1 česky Út
10:00–11:30
Učebna
Z 2 2T
202DPI2 Dramaturgie písničky 2 česky Z 2 2T
202FHM1 Filiace autorského herectví a moderních psychoterapeutických směrů 1 česky Z 3 3T
202FHM2 Filiace autorského herectví a moderních psychoterapeutických směrů 2 česky Z 3 3T
202ILM3 Individuální hlasová výchova 3 česky viz detail Z 2 1T
202ILN4 Individuální hlasová výchova 4 česky ZK 2 1T
202PVK1 Pohybový trénink kondiční 1 anglicky, česky Z 2 2T
202ZDP Zájmová dílna s hostujícím pedagogem anglicky, česky Z 1 24CS Z 1 24CS