Filiace autorského herectví a moderních psychoterapeutických směrů 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202FHM1 Z 3 3T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Eva SLAVÍKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seminář rozvíjí a prohlubuje sebezkušenost studenta nabytou v rámci dialogického jednání s vnitřním partnerem. Probíhá formou praktického zkoušení. Podporuje osobitost studenta, autorský přístup.

Forma studia

Seminář individuálního zkoušení ve skupině. Dialog, diskuse, analýza zkoušení zaznamenaného na médiích.

Předpoklady a další požadavky

Kreativní předpoklady, schopnost analýzy a reflexe. Podmínkou je pokročilá zkušenost s disciplinou „Dialogické jednání s vnitřním partnerem“.

Obsah kurzu

Záměrné a praktické zkoumání zákonitostí a svobody dialogického jednání jako předpokladu autorského přístupu. Rozšířené hledání a zkoušení se týká časové nabídky, otázky prostoru, jazykových možností, vzniku a rozvoje spontánní hry.

Doporučená nebo povinná literatura

FRANKL, Viktor. Člověk hledá smysl - úvod do logoterapie. Praha: PA nakladatelství, 1994.

JUNG, C.G. Výbor z díla I-VIII. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka, 1997–2009 .

MITCHELL, Stephen. Freud a po Freudovi. Praha: Triton, 1999.

PERLS, Frederick. Gestalt terapie - vzrušení lidské osobnosti a její růst. Praha: Triton, 2004.

ROGERS, Carl. Způsob bytí. Praha: Portál, 1998.

RŮŽIČKA, Jiří. Psychosomatický přístup k člověku. Praha: Triton, 2006.

ŠIROKÝ, Hugo. Meze a obzory psychoanalýzy. Praha: Triton, 2001.

O hře:

BERNE, Eric. Jak si lidé hrají. Litvínov: Dialog, 1992.

CAILLOIS, Roger. Hry a lidé. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1998.

ČERNÝ, Jiří. Fotbal je hra. Praha: Československý spisovatel, 1968.

ČUNDERLE, Michal, Roubal, Jan. Hra školou. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 2001.

FINK, Eugen. Oáza štěstí. Praha: Mladá fronta, 1992.

GOFFMAN, Erving. Všichni hrajeme divadlo. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1999.

HUIZINGA, Johan. Homo ludens. Praha: Mladá fronta, 1971.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou udělovány na základě aktivní účasti na semináři, průběžného zkoušení a reflexe.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů