Dramaturgie a produkce festivalu

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202DRF Z 2 24 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Hana MALANÍKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hana MALANÍKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se naučí koncipovat a realizovat projekt většího rozsahu (Festival autorská tvorba nablízko), co do dramaturgie i co do produkce.

Forma studia

Samostatné kolektivní diskuse, vypracování projektu, příprava a realizace festivalu.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou jiné předpoklady a požadavky než být ve druhém ročníku, ať už bakalářského, či magisterského stupně studia.

Obsah kurzu

Ročník v rámci samostatných diskusí navrhne koncepci Festivalu autorská tvorba nablízko k obrazu svému, podá grantovou žádost (SFK) a od podzimu do jara festival připravuje. Začátkem letního semestru jej realizuje. Vše za supervize a pomoci vedoucího katedry, popř. dalších pedagogů či studentů KATaP.

Doporučená nebo povinná literatura

CHLOUPEK, Vojtěch, KOŠUT, Viktor, a SRSTKA, Jiří: Smlouvy v divadelní praxi. 1. vydání. Praha: NAMU, 2013.

KURZOVÁ, Sibylle: Pitch it! 1. vydání. Praha: NAMU, 2013.

LEDVINOVÁ, Jana: Profesionální fundraising. 1. vydání. Praha: NAMU, 2014.

NEKOLNÝ, Bohumil: Divadlo a kreativní sektor. 1. vydání. Praha: NAMU, 2014.

Hodnoticí metody a kritéria

Nápaditost, realizovatelnost, realizace, kooperativnost, nasazení. Studenti sami se na hodnocení výrazně podílejí.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů