Dramaturgie a produkce festivalu

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202DRF Z 2 24S česky zimní

Garant předmětu

Hana MALANÍKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hana MALANÍKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se naučí koncipovat a realizovat projekt většího rozsahu (Festival autorská tvorba nablízko), co do dramaturgie i co do produkce.

Forma studia

Samostatné kolektivní diskuse, vypracování projektu, příprava a realizace festivalu.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou jiné předpoklady a požadavky než být ve druhém ročníku, ať už bakalářského, či magisterského stupně studia.

Obsah kurzu

Ročník v rámci samostatných diskusí navrhne koncepci Festivalu autorská tvorba nablízko k obrazu svému, podá grantovou žádost (SFK) a od podzimu do jara festival připravuje. Začátkem letního semestru jej realizuje. Vše za supervize a pomoci vedoucího katedry, popř. dalších pedagogů či studentů KATaP.

Doporučená nebo povinná literatura

CHLOUPEK, Vojtěch, KOŠUT, Viktor, a SRSTKA, Jiří: Smlouvy v divadelní praxi. 1. vydání. Praha: NAMU, 2013.

KURZOVÁ, Sibylle: Pitch it! 1. vydání. Praha: NAMU, 2013.

LEDVINOVÁ, Jana: Profesionální fundraising. 1. vydání. Praha: NAMU, 2014.

NEKOLNÝ, Bohumil: Divadlo a kreativní sektor. 1. vydání. Praha: NAMU, 2014.

Hodnoticí metody a kritéria

Nápaditost, realizovatelnost, realizace, kooperativnost, nasazení. Studenti sami se na hodnocení výrazně podílejí.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů