Inspirační zdroje současného umění

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206IZU Z 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Denisa VÁCLAVOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem semináře je uvést studenty do problematiky současného umění, seznámit je se základními pojmy a představit nejdůležitější české a světové umělce. Výsledkem by měla být orientace a základní vědomosti o vývoji a dění performativního a vizuálního umění.

Výstupy:

  1. student získá potřebné znalosti trhu, pro nějž je v rámci studijního programu připravován, tedy z oblasti aktuálních tendencí v českém a světovém umění performing arts;
  2. student získá dovednost zhodnotit a posoudit vlastní praktickou producentskou činnost a své budoucí záměry v kontextu a konkurenci české umělecké scény a současných světových trendů, čímž se zvyšuje jeho pracovní uplatnitelnost a konkurenceschopnost jeho budoucích projektů;
  3. student je v rámci tohoto předmětu připravován na výkon práce producenta (příp. ředitele umělecké organizace nebo festivalu), tj. osoby zodpovědné za obsahovou náplň akcí.

Forma studia

Jednosemestrální seminář kombinuje přednášky a diskuse s hosty - historiky a teoretiky umění.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Cílem semináře je uvést studenty do problematiky současného umění, seznámit je se základními pojmy a představit nejvýraznější umělce a jejich projekty. Důraz je kladen na široké spektrum umělecké práce a prezentaci různorodých přístupů, jak lze tvořit a vystavovat v uměleckém provozu.

Formou přednášek a diskusí hledat odpovědi na následující otázky: Co je umění? Jaké jsou strategie a jaké funkce umění? A proč umění potřebujeme?

Témata - klíčová slova přednášek: happening, performance, event, body art, land art, environmental art, konceptuální umění, street art, umění ve veřejném prostoru, angažované umění, video art, umění participace, české akční umění, performance, site specific, guerilla art, squatting, negalerie, komunitní umění, umění versus architektura, fotografie a prostor, divák a typy kooperace, gender a moderní umění, postprodukce, postinternetové umění.

Jednosemestrální seminář kombinuje přednášky a diskuse s hosty - historiky a teoretiky umění zaměřující se na aktuální tendence a témata vizuálních teorií.

Doporučená nebo povinná literatura

Banksy: Wall and Piece (The Random House Group Limited, London 2005).

Belting, Hans: Konec dějin umění (Mladá fronta, Praha 2000).

Bourriaud, Nicolas: Postprodukce (tranzit, Praha 2004). Císař Karel a kolektiv: Stav věcí, Sochy v ulicích III., Brno Art Open 2011 (Dům umění města Brna, Brno 2011)

Gehl, Jan + Gemzoe, Lars: Nové městské prostory (Era, Praha 2002).

Gehl, Jan: Život mezi budovami. Užívání veřejného prostranství (Nadace Partnerství, Brno 2000).

Goldberg, RoseLee: Performance Art, from Futurism to the Present (Thames&Hudson, London 2001).

Hájek, Václav: Jak rozpoznat odpadkový koš (Labyrint Praha 2011)

Chalupecký, Jindřich: Na hranicích umění (Prostor/Arkýř, Praha 1990).

Kastner, Jeffrey + Wallis, Brian: Land and Environmental Art (Phaidon London 1998).

Krauss, Rosalind: Sculpture in the Expanded Field (str.18-27, úvodní článek z katalogu k výstavě PragueBiennale2, Praha 2005).

Kolektiv autorů: Před obrazem (OSVU, Praha 1998).

Morganová, Pavlína: Akční umění (Votobia, Olomouc 1999).

Morganová, Pavlína: Začátek století 2000-2010 (Arbor Vitae, Praha 2012).

Norberg-Schulz, Christian: Génius loci. K fenomenologii achitektury (Odeon, Praha 1994).

Pachmanová, Martina: Neviditelná žena: Antologie současného amerického myšlení o feminismu a vizuální kultuře (One Woman Press, Praha 2002).

Prostor a jeho člověk (kolektiv, Vesmír, Praha 2004).

Rezek, Petr: Tělo, věc a skutečnost v současném umění (Jazzpetit č.17, Praha 1982).

Sádlo, Jiří - Pokorný,Petr - Hájek, Pavel - Dreslerová, Dagmar - Cílek, Václav: Krajina a revoluce (Malá Skála 2005).

Slavická, Milena: Umění instalace (Výtvarné umění 4/94).

Slavická, Milena - Pánková, Marcela: Zakázané umění I. + II. (Výtvarné umění, 1-2.1996/ Panorama, Praha 1996).

Sorošovo centrum současného umění: Umělecké dílo ve veřejném prostoru (Praha, 1997).

Srp, Karel: Minimal, Earth, Conceptual Art (Jazzová sekce, Jazzpetit č. 11, 1. a 2. část, Praha 1982).

Ševčík, Jiří - Morganová, Pavlína - Nekvindová, Terezie - Svatošová, Dagmar: České umění 1980-2010 (VVP AVU, Praha 2011)

Zálešák, Jan: Umění spolupráce (VVP AVU, Praha 2011).

Hodnoticí metody a kritéria

80% účast na seminářích + seminární práce na dané téma.

Poznámka

Vypisuje se pouze jednou za dva roky!

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů