Dramaturgie písničky 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202DPI2 zápočet 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Přemysl RUT

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Přemysl RUT

Obsah

Objevování dramatického, dramaturgického, scénického potenciálu písničky v bezpočtu jejích podob.

Výsledky učení

Písnička je bezpochyby jedním z nejdůležitějších žánrů autorského divadla, ať už v rámci „velké dramaturgie“ nebo jako jedna z „malých forem“. Její komunikativnost, citovost, schopnost vytvořit atmosféru a probouzet asociace - to všechno ji činí dramaturgicky atraktivní. Je ovšem třeba znát její podoby a možnosti a umět s nimi zacházet. Dramaturgie písničky by k tomu měla přispět.

Předpoklady a další požadavky

Je výhodné, když se studenti současně zúčastňují i dílny Interpretace písničky. Předpokládá se také přehled v obecných dějinách divadla.

Literatura

ČERNÝ, Jaromír et alii. Hudba v českých dějinách: od středověku do nové doby. 1. vyd. Praha: Supraphon, 1983.

KOTEK, Josef. Dějiny české populární hudby a zpěvu I-II. 1. vyd. Praha: Academia, 1994 a 1998.

RUT, Přemysl. Gloria i gaudium: česká písnička mezi kostelem a hospodou. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2013, tam i další bibliografie.

RUT, Přemysl. Orchestrion v hlavě: česká písnička mezi poezií a divadlem. 1.vyd. Praha: Vyšehrad, 2010, tam i další bibliografie.

RUT, Přemysl. Parlando cantabile: od řeči ke zpěvu a zpět. 1.vyd. Praha: Brkola, 2017, tam i další bibliografie.

SACKS, Oliver. Musicophilia: Příběhy o vlivu hudby na lidský mozek. Přeložila Dana Balatková. 1.vyd. Praha: dybbuk, 2009.

ROSS, Alex. Zbývá jen hluk: naslouchání 20. století. Přeložil Petr Kopet. 1.vyd. Praha: Argo a Dokořán, 2011.

Hodnoticí metody a kritéria

Seminář je volitelný, otevřený i studentům jiných kateder a fakult (pravidelně jej například navštěvují studenti teatrologie, doktorandi apod.). Způsobem uznání je zápočet.

Poznámka

Povinně volitelné přeměty KATaP - pro studenty 2. ročníku.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů