Dramaturgie písničky 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202DPI2 Z 2 2T česky letní

Garant předmětu

Přemysl RUT

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Přemysl RUT

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Písnička je bezpochyby jedním z nejdůležitějších žánrů autorského divadla, ať už v rámci „velké dramaturgie“ nebo jako jedna z „malých forem“. Její komunikativnost, citovost, schopnost vytvořit atmosféru a probouzet asociace - to všechno ji činí dramaturgicky atraktivní. Je ovšem třeba znát její podoby a možnosti a umět s nimi zacházet. Dramaturgie písničky by k tomu měla přispět.

Forma studia

Přednáška s ukázkami a seminář, při němž se studenti setkají (ať už v živém provedení nebo prostřednictvím nahrávek) s písničkami od těch nejstarších po současné, zejména však s těmi, které se uplatnily v divadle, ve filmu, v rozhlasové dramatice. Důraz je kladen na umění naslouchat nejen textu, ale i hudbě, v textech pak rozpoznávat nejen tzv. obsah, ale i múzické kvality. Páteří semináře jsou dějiny písně české, ale v souvislostech evropských i amerických.

Předpoklady a další požadavky

Je výhodné, když se studenti současně zúčastňují i dílny Interpretace písničky. Předpokládá se také přehled v obecných dějinách divadla.

Obsah kurzu

Objevování dramatického, dramaturgického, scénického potenciálu písničky v bezpočtu jejích podob.

Doporučená nebo povinná literatura

Přemysl Rut: Písničky (eseje se zpěvy), tam i obsáhlá bibliografie k tématu; Přemysl Rut (ed.): Orchestrion v hlavě (česká písnička mezi poezií a divadlem); archiv CD a DVD.

Hodnoticí metody a kritéria

Seminář je volitelný, otevřený i studentům jiných kateder a fakult (pravidelně jej například navštěvují studenti teatrologie, doktorandi apod.). Způsobem uznání je zápočet.

Poznámka

Povinně volitelné přeměty KATaP - pro studenty 2. ročníku.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů