Překlad uměleckého textu

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207PUT0 ZK 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Daniela JOBERTOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Seminář.

Předpoklady a další požadavky

Znalost anglického jazyka nejméně na úrovni B2.

Obsah kurzu

Cílem semináře je seznámit studenty, jejichž specializací není filologie ani translatologie, jak s některými aspekty obecné teorie překladu, tak s významnými obdobími a osobnostmi české překladatelské tvorby.

V první části semestru je předmětem seminářů srovnávání existujících překladů jednoho cizojazyčného originálu s důrazem na různé možnosti jejich scénické realizace; v druhé části studenti samostatně pracují na překladu jednoho textu, své překladatelské pokusy průběžně v hodinách konzultují, učí se pracovat s variantami a domýšlet jejich scénický potenciál z hlediska lexikálního, syntaktického, prozodického, stylistického i stylového.

Pozn.: Po absolvování semináře si mohou studenti zapsat volitelný předmět Překlad uměleckého textu 2, který probíhá na individuální bázi a jehož předmětem je samostatná realizace úplného překladu dramatického textu.

Tematické okruhy:

  1. Teorie překladu a překladatelská praxe.
  2. Čeština jako cílový jazyk ve vztahu k jazykům výchozím.
  3. Specifičnost divadelního překladu.
  4. Slovní jednání a jazyková stylizace.
  5. Problematika překladu verše a překládání z odlišných veršových systémů.
  6. Nejčastější překladatelské problémy a možnosti jejich řešení.

Doporučená nebo povinná literatura

V rámci semináře se pracuje jednak s různými českými překlady jedné předlohy, které jsou mezi sebou porovnávány, a dále s originály divadelních her zpravidla v anglickém jazyce. Tyto texty jsou vybírány podle jazykové vybavenosti posluchačů.

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TR2-0121
Učebna KTK 121

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
JOBERTOVÁ D.
16:15–17:45
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 16:15–17:45 Daniela JOBERTOVÁ Učebna KTK 121
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů