Překlad uměleckého textu

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207PUT0 ZK 2 2ST česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Daniela JOBERTOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Seminář.

Předpoklady a další požadavky

Znalost anglického jazyka nejméně na úrovni B2.

Obsah kurzu

Cílem semináře je seznámit studenty, jejichž specializací není filologie ani translatologie, jak s některými aspekty obecné teorie překladu, tak s významnými obdobími a osobnostmi české překladatelské tvorby.

V první části semestru je předmětem seminářů srovnávání existujících překladů jednoho cizojazyčného originálu s důrazem na různé možnosti jejich scénické realizace; v druhé části studenti samostatně pracují na překladu jednoho textu, své překladatelské pokusy průběžně v hodinách konzultují, učí se pracovat s variantami a domýšlet jejich scénický potenciál z hlediska lexikálního, syntaktického, prozodického, stylistického i stylového.

Pozn.: Po absolvování semináře si mohou studenti zapsat volitelný předmět Překlad uměleckého textu 2, který probíhá na individuální bázi a jehož předmětem je samostatná realizace úplného překladu dramatického textu.

Tematické okruhy:

  1. Teorie překladu a překladatelská praxe.
  2. Čeština jako cílový jazyk ve vztahu k jazykům výchozím.
  3. Specifičnost divadelního překladu.
  4. Slovní jednání a jazyková stylizace.
  5. Problematika překladu verše a překládání z odlišných veršových systémů.
  6. Nejčastější překladatelské problémy a možnosti jejich řešení.

Doporučená nebo povinná literatura

V rámci semináře se pracuje jednak s různými českými překlady jedné předlohy, které jsou mezi sebou porovnávány, a dále s originály divadelních her zpravidla v anglickém jazyce. Tyto texty jsou vybírány podle jazykové vybavenosti posluchačů.

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů