Výchova k vědomému pohybu 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202VVO2 ZK 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Michaela RAISOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michaela RAISOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

 1. Zlepšování psychosomatické kondice prostřednictvím kultivace vědomého pohybu a rozvíjení schopnosti práce s představou.
 2. Pokračování v hledání přirozeného pohybu zbaveného stereotypů.
 3. Cit pro pohyb v divadelním prostoru a kultivace „stage presence“.
 4. Výrazová schopnost těla – experimentace s pohybem jako s formou sdělování.
 5. Trénink opakování improvizace – jak zachovat a přenést kvalitu z ní do konkrétní podoby, etudy, opakovatelné struktury, partitury.
 6. Témata: „partitura vstávání“ a „partitura rozpohybované sochy“.

Forma studia

Zpětná vazba na jednotlivá pohybová zadání: Jak se vidím / Jak působím na diváky. Práce s odbornou terminologií, kultivace schopnosti popsat viděné a poskytnout reflexi.

Hodiny probíhají v češtině i angličtině.

Předpoklady a další požadavky

 1. Úspěšné absolvování Výchovy k vědomému pohybu 1.
 2. Ochota na sobě pracovat.
 3. Prostorové cítění.
 4. Pohybová představivost.
 5. Múzičnost.
 6. Schopnost reflektovat a analyzovat viděné.

Obsah kurzu

Hlubší experimentace s pohybem a prostorem, když uvolněné a připravené tělo začíná na jevišti komunikovat, je nutná k dalšímu kroku: jak uchopit to, co se právě děje v přítomném okamžiku, a moci to zopakovat ve stejné kvalitě.

 1. Držení těla – postavení těla v prostoru.
 2. Pocit horizontály a vertikály.
 3. Prostorové vztahy. Vstupování do prostoru, opouštění prostoru.
 4. Tempo, tempo rytmus, dynamika a škála.
 5. Tvorba dvou partitur: vstávání a rozpohybované sochy.
 6. Vnímání rozdílu mezi rytmem a metrem prostřednictvím strukturovaného pohybu a jeho přenesením do konkrétní divadelní formy s jasnými pravidly.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura v českém jazyce (literatura v angličtině viz níže):

Literatura v angličtině:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

 1. Prezence v hodinách, min. 70% docházky.
 2. Zaujetí a osobní invence.
 3. Prezentace individuální strukturované etudy/partitury.
 4. Písemná reflexe a účast na klauzurách na konci semestru.
 5. Písemně zpracovaná práce – schopnost vysvětlit a propojit konkrétní pojmy se cvičeními a materiálem z hodin, práce s literaturou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů