Výchova k řeči 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202VRM1 Z 2 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Markéta POTUŽÁKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Markéta POTUŽÁKOVÁ, Pavel ZAJÍČEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Vše na základě vhodně vybraných textů převážně české provenience.

Forma studia

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Systematická práce z hodiny na hodinu a intenzivní domácí příprava na vybraném textu, popř. vybraných textech.

Doporučená nebo povinná literatura

BRECHT, Bertolt: O nerýmované lyrice s nepravidelnými rytmy. In týž: Myšlenky. 1. vydání. Praha: Československý spisovatel, 1958.

ČERVINKA, Josef: Kýč v uměleckém přednesu. In Slyšet se navzájem (ed. Vladimír Justl). 1. vydání. Praha: Orbis, 1966.

ČUNDERLE, Michal: O řeči. 1. vydání. Praha: Brkola, 2012.

ČUNDERLE, Michal: Dialogy řeči. 1. vydání. Praha: Brkola, 2013.

Hlas, mluva, řeč / Řeč, mluva, hlas. Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU, 2006.

FRYNTA, Emanuel: Zastřená tvář poezie. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Franze Kafky 1993. Totéž in FRYNTA, Emanuel: Eseje. 1. vydání. Praha: Torst, 2013. (Zvl. eseje Odsouzeni k poezii, Hospodská historka, Zaříkadla, K čemu je verš, Slovesná umění a kniha)

POTUŽÁKOVÁ, Markéta: Psáno ústy, čteno ušima. 1. vydání. Praha: Brkola, 2013.

PULICAROVÁ, Irena: K naplněnému sdělení. 1. vydání Praha: Brkola, 2014.

RUT, Přemysl: Parlando cantabile. 1. vydání. Praha: Brkola, 2017.

SACKS, Oliver: Muž, který si pletl manželku s kloboukem. 1. vydání. Praha: Mladá fronta 1993. 2. a 3. vydání. Praha: Dybbuk, 2008 a 2015.

Téměř vždycky trapným dojmem. (eds. Potužáková, Markéta a Rut, Přemysl) 1. vydání. Praha: NAMU, 2018.

VÁLKOVÁ, Libuše, a Vyskočilová, Eva: Hlas individuality, psychosomatické pojetí hlasové výchovy. 1. vydání. Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví, KATaP DAMU, 2005.

VYSKOČIL, Ivan a kol.: Dialogické jednání s vnitřním partnerem. 1. vydání. Brno: JAMU, 2005. 2 vydání. Praha: Brkola, 2012.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost T320
Učebna

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
POTUŽÁKOVÁ M.
14:30–16:30
(paralelka 1)
Čt

místnost R407
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
ZAJÍČEK P.
12:00–13:00
(paralelka 1)
místnost T320
Učebna

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
POTUŽÁKOVÁ M.
13:00–15:00
(paralelka 1)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 14:30–16:30 Markéta POTUŽÁKOVÁ Učebna
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1
12:00–13:00 Pavel ZAJÍČEK Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
13:00–15:00 Markéta POTUŽÁKOVÁ Učebna
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů