Zjednodušený studijní plán HATP - Autorské herectví (M.A.)

Katedra autorské tvorby a pedagogiky

Studijní program: Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku
Studijní specializace: Autorské herectví

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
202APN0 Autorská prezentace 3 ZK 3
202AUN1 Autorské čtení 1 Z 2
202DPN1 Dialogické jednání a jeho pedagogika 1 Z 2
202ILM1 Individuální hlasová výchova 1 Z 2
202ISE1 Interpretační seminář 1 Z 2
202TPH1 Tělo v pohybu 1 Z 2
202VRM1 Výchova k řeči 1 Z 2
202VVO1 Výchova k vědomému pohybu 1 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 20
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Předměty specializace: Povinně volitelné předměty A
výběr ze skupiny Předměty specializace: Povinně volitelné předměty B
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty KTK

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
202APN1 Autorská prezentace 1 ZK 3
202AUN2 Autorské čtení 2 Z 2
202DPN2 Dialogické jednání a jeho pedagogika 2 ZK 2
202ILM2 Individuální hlasová výchova 2 ZK 2
202ISE2 Interpretační seminář 2 ZK 2
202TPH2 Tělo v pohybu 2 Z 2
202VRM2 Výchova k řeči 2 ZK 2
202VVO2 Výchova k vědomému pohybu 2 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 20
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Předměty specializace: Povinně volitelné předměty A
výběr ze skupiny Předměty specializace: Povinně volitelné předměty B
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty KTK

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 20
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
202APN2 Autorská prezentace 2 ZK 4
202AUN3 Autorské čtení 3 Z 3
202DPN3 Dialogické jednání a jeho pedagogika 3 Z 3
202SDM Seminář k diplomové práci Z 2
Kreditů z povinných předmětů 12
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Předměty specializace: Povinně volitelné předměty A
výběr ze skupiny Předměty specializace: Povinně volitelné předměty B
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty KTK

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
202AUN4 Autorské čtení 4 Z 3
202DPN4 Dialogické jednání a jeho pedagogika 4 ZK 3
Kreditů z povinných předmětů 6
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Předměty specializace: Povinně volitelné předměty A
výběr ze skupiny Předměty specializace: Povinně volitelné předměty B
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty KTK

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 42
Celkem kreditů za ročník 60