Povinně volitelné předměty KTK

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
207DZA1 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 1 česky St
09:00–10:30
Hallerův sál
ZK 3 2PT
207DZA2 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 2 česky ZK 3 2PT
207DZB1 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 1 česky St
13:30–15:00
Hallerův sál
ZK 3 2T
207DZB2 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 2 česky ZK 3 2T
207DCK1 Divadlo v české kultuře 1 česky St
12:00–13:30
Hallerův sál
ZK 3 2T
207DCK2 Divadlo v české kultuře 2 česky ZK 3 2T
207ZDP1 Základy divadelního pojmosloví 1 česky St
10:30–12:00
Hallerův sál
ZK 2 2T
207ZDP2 Základy divadelního pojmosloví 2 česky ZK 2 2T