Základy divadelního pojmosloví 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207ZDP2 zkouška 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Lukáš BRYCHTA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lukáš BRYCHTA

Obsah

Tematické okruhy:

 1. Česko-slovenská strukturálně-sémiotická teorie divadla
 1. Medialita divadla, mediální specifika mezi ostatními uměleckými druhy
 2. Autenticita, dokumentárnost a divadelní recepce
 3. Site specific a audience specific, kontexty divadelní tvorby a recepce
 4. Činohra, drama, mizanscéna - pojmosloví tradiční divadelní tvorby
 5. Postdramatičnost a postdramatické divadlo - snaha o nový slovník
 6. Reflexe divadla, slovník a praxe divadelní kritiky
 7. Divadelní síť a pojmy divadelní produkce

Výsledky učení

 1. Seznámit posluchače všech oborů s nejelementárnějšími poznatky z divadelní teorie prostřednictvím výkladu tradičního českého divadelně - teoretického názvosloví.
 2. Seznámit posluchače s pojmy pomocí detailní sémantické analýzy jednotlivých termínů v pokud možno co nejširších a nejsubtilnějších souvislostech. Synchronních i diachronních.
 3. Seznámit posluchače se současným relativně platným sémantickým významem daného pojmu, jak a jakým způsobem umožňuje v dnešní době poznat a pojmenovat určité aspekty divadelní problematiky.
 4. Seznámit studenta s historií pojmu - odkud se vzal, která „škola“ nebo osobnost ho do teorie poprvé uvedla a jakými významovými a funkčními proměnami během celé své historie prošel.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání předmětu.

Literatura

Císař Jan: Pojmy v pohybu

Etlík Jaroslav: Termíny k dohodnutí

Mukařovský Jan: K současnému stavu československého divadelního pojmosloví

Pavis Patrice: Divadelní slovník

Pokorný Jaroslav: Složky divadelního výrazu

Základní pojmy divadla (teatrologický slovník, ed. P. Pavlovský)

Zich Otakar: Estetika dramatického umění

Hodnoticí metody a kritéria

Známky a kredity jsou uděleny po ukončení přednáškového cyklu na základě závěrečné písemné úvahy (rozsah 2 normostrany) pojednávající jedno z probíraných témat.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost S201
Posluchárna - Hallerův sál

(Karlova 26, Praha 1)
BRYCHTA L.
10:30–11:55
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 10:30–11:55 Lukáš BRYCHTA Posluchárna - Hallerův sál
Karlova 26, Praha 1
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů