Základy divadelního pojmosloví 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207ZDP2 ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jaroslav ETLÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaroslav ETLÍK, Jan VEDRAL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

 1. Seznámit posluchače všech oborů s nejelementárnějšími poznatky z divadelní teorie prostřednictvím výkladu tradičního českého divadelně - teoretického názvosloví.
 2. Seznámit posluchače s pojmy pomocí detailní sémantické analýzy jednotlivých termínů v pokud možno co nejširších a nejsubtilnějších souvislostech. Synchronních i diachronních.
 3. Seznámit posluchače se současným relativně platným sémantickým významem daného pojmu, jak a jakým způsobem umožňuje v dnešní době poznat a pojmenovat určité aspekty divadelní problematiky.
 4. Seznámit studenta s historií pojmu - odkud se vzal, která „škola“ nebo osobnost ho do teorie poprvé uvedla a jakými významovými a funkčními proměnami během celé své historie prošel.

Forma studia

Výklad pojmů.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání předmětu.

Obsah kurzu

 1. Pojmy divadelní sémiotiky (peirceovské typy znaků (ikon, index, symbol) a symptomatická vrstva divadelního jazyka).
 2. Pojem divadelního jazyka.
 3. Terminologie Zichovy Estetiky dramatického umění.
 4. Divadelně-teoretické pojmy českého strukturalismu.
 5. Komponenty divadelního díla.
 6. Komponenty divadelní tvorby.
 7. Divadelní interpretace a noninterpretační divadlo.
 8. Mizanscéna.
 9. Režie, dramaturgie.

Doporučená nebo povinná literatura

Císař Jan: Pojmy v pohybu

Etlík Jaroslav: Termíny k dohodnutí

Mukařovský Jan: K současnému stavu československého divadelního pojmosloví

Pavis Patrice: Divadelní slovník

Pokorný Jaroslav: Složky divadelního výrazu

Základní pojmy divadla (teatrologický slovník, ed. P. Pavlovský)

Zich Otakar: Estetika dramatického umění

Hodnoticí metody a kritéria

Známky a kredity jsou uděleny po ukončení přednáškového cyklu na základě závěrečného písemného testu a následné ústní zkoušky.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost
()
ETLÍK J.
10:15–11:15
(přednášková par. 1)
Základy divadelního pojmosloví 2 (207ZDP2) 10:15-11:15 – výuka probíhá v týmu Tým-207ZDP1_2-202021 - Základy divadelního pojmosloví
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 10:15–11:15 Jaroslav ETLÍK
Základy divadelního pojmosloví 2 (207ZDP2) 10:15-11:15 – výuka probíhá v týmu Tým-207ZDP1_2-202021 - Základy divadelního pojmosloví přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů