Základy divadelního pojmosloví 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207ZDP1 ZK 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Jan CÍSAŘ, Jaroslav ETLÍK, Jan VEDRAL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan CÍSAŘ, Jaroslav ETLÍK, Jan VEDRAL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámit posluchače se základními pojmy divadelní teorie, které jim dovolí reflektovat především vlastní tvorbu a také analyzovat přesněji a poučeněji různé scénické tvary.

Forma studia

Přednáška.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

V předmětu jsou probírány některé základní pojmy teorie divadla umožňující vnímat a reflektovat systém a strukturu divadla jako specifický umělecký druh.

Základní témata:

Divadelní prostor.

Představení a scénování (scénický tvar, inscenace).

Performance.

Divadelní situace, její vznik a funkce.

Specifičnost znakového systému divadla.

Základní subsystémy divadelního systému (motivačně-řídíci, divácký a scénický).

Doporučená nebo povinná literatura

LEHMANN Hans-Thies „Postdramatické divadlo“, Bratislava, Divadelný ústav, 2007, ISBN 978-80-88987-81-9

OSOLSOBĚ Ivo: „Principia parodica“, Praha, Nakladatelství Akademie múzických umění, 2007, ISBN 978-80-7331-08-0

SLAWINSKA Irena: Divadlo v současném myšlení, Praha, Nakladtelství Studia Ypsilon, 2002, ISBN 80-902482-6-8

Hodnoticí metody a kritéria

Písemný test,

ústní zkouška,

rozhovor o vlastní práci studenta na zákůadě schopnosti získaných v předmětu Základy pojmosloví.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost S201
Hallerův sál

(Karlova 26, Praha 1)
ETLÍK J.
10:30–12:00
(přednášková par. 2)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 10:30–12:00 Jaroslav ETLÍK Hallerův sál
Karlova 26, Praha 1
přednášková par. 2

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů