Dramaturgie autorského textu 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202DTB1 Z 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Petr NOVOTNÝ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost nahlédnout konstruktivně kriticky na cizí i vlastní autorský text, zhodnotit jeho pozitiva i slabiny a nabídnout citlivá řešení vedoucí k pozvednutí kvality textu. Schopnost empatie s cizím textem, viděným ne „očima mýma“, ale „očima autorovýma“. Schopnost přijmout a konstruktivně setřídit kritické poznámky druhých k vlastnímu autorskému textu.

Forma studia

Seminář, ve kterém pedagog společně se studenty rozkrývá autorské texty. Hledáme dramaturgické nedostatky i pozitiva a navrhujeme další možnosti práce s textem. V lichých týdnech pracujeme skupinově zejména na textech vzešlých z aktuálního Autorského čtení, v sudých pracuje pedagog individuálně na konkrétním textu pokročilého studenta dle domluvy (s možností dlouhodobého rozvíjení studentovy práce).

Předpoklady a další požadavky

Účast předpokládá absolvování nejméně jednoho ročníku Autorského čtení. Individuální práce probíhá s pokročilým studentem po dohodě s vedoucím katedry.

Obsah kurzu

Praktické rozvíjení schopnosti studentovy nahlédnout kriticky cizí i vlastní autorský text.

Doporučená nebo povinná literatura

Primárně pracujeme s texty studentů, nepravidelně pak s vybranými texty autorů mimo katedru anebo s autorskými texty pedagogů KATaP.

Hodnoticí metody a kritéria

Účast, aktivita, příprava a závěrečná práce.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost R313
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
NOVOTNÝ P.
12:00–13:30
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 12:00–13:30 Petr NOVOTNÝ Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů