Dramaturgie autorského textu 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202DTT2 zápočet 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Petr NOVOTNÝ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost nahlédnout konstruktivně kriticky na cizí i vlastní autorský text, zhodnotit jeho pozitiva i slabiny a nabídnout citlivá řešení vedoucí k pozvednutí kvality textu. Schopnost empatie s cizím textem, viděným ne „očima mýma“, ale „očima autorovýma“. Schopnost přijmout a konstruktivně setřídit kritické poznámky druhých k vlastnímu autorskému textu.

Forma studia

Seminář, ve kterém pedagog společně se studenty rozkrývá autorské texty. Hledáme dramaturgické nedostatky i pozitiva a navrhujeme další možnosti práce s textem. Pracujeme skupinově zejména na textech vzešlých z aktuálního Autorského čtení, dle domluvy pracuje pedagog individuálně na konkrétním textu pokročilého studenta (s možností dlouhodobého rozvíjení studentovy práce).

Předpoklady a další požadavky

Účast předpokládá absolvování nejméně jednoho ročníku Autorského čtení. Individuální práce probíhá s pokročilým studentem po dohodě s vedoucím katedry.

Obsah kurzu

Praktické rozvíjení schopnosti studentovy nahlédnout kriticky cizí i vlastní autorský text.

Doporučená nebo povinná literatura

Primárně pracujeme s texty studentů, nepravidelně pak s vybranými texty autorů mimo katedru anebo s autorskými texty pedagogů KATaP.

RUT, Přemysl: Autorské čtení. In Kol.: Psychosomatické disciplíny v teorii a praxi. 1. vydání. Praha: Nakladatelství AMU, 2011, s. 93–98.

VYSKOČIL, Ivan: Předmluva. In Pokorná, Jaroslava: Maminka není doma. 1. vydání. Praha: Brkola, 2006.

Autor – autorství (eds. Čunderle, Michal a Slavíková, Eva). Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU, 2010.

Hodnoticí metody a kritéria

Účast, aktivita, příprava a závěrečná práce.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů