Dramaturgie autorského textu 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202DTT2 Z 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Petr NOVOTNÝ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost nahlédnout konstruktivně kriticky na cizí i vlastní autorský text, zhodnotit jeho pozitiva i slabiny a nabídnout citlivá řešení vedoucí k pozvednutí kvality textu. Schopnost empatie s cizím textem, viděným ne „očima mýma“, ale „očima autorovýma“. Schopnost přijmout a konstruktivně setřídit kritické poznámky druhých k vlastnímu autorskému textu.

Forma studia

Seminář, ve kterém pedagog společně se studenty rozkrývá autorské texty. Hledáme dramaturgické nedostatky i pozitiva a navrhujeme další možnosti práce s textem. Pracujeme skupinově zejména na textech vzešlých z aktuálního Autorského čtení, dle domluvy pracuje pedagog individuálně na konkrétním textu pokročilého studenta (s možností dlouhodobého rozvíjení studentovy práce).

Předpoklady a další požadavky

Účast předpokládá absolvování nejméně jednoho ročníku Autorského čtení. Individuální práce probíhá s pokročilým studentem po dohodě s vedoucím katedry.

Obsah kurzu

Praktické rozvíjení schopnosti studentovy nahlédnout kriticky cizí i vlastní autorský text.

Doporučená nebo povinná literatura

Primárně pracujeme s texty studentů, nepravidelně pak s vybranými texty autorů mimo katedru anebo s autorskými texty pedagogů KATaP.

RUT, Přemysl: Autorské čtení. In Kol.: Psychosomatické disciplíny v teorii a praxi. 1. vydání. Praha: Nakladatelství AMU, 2011, s. 93–98.

VYSKOČIL, Ivan: Předmluva. In Pokorná, Jaroslava: Maminka není doma. 1. vydání. Praha: Brkola, 2006.

Autor – autorství (eds. Čunderle, Michal a Slavíková, Eva). Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU, 2010.

Hodnoticí metody a kritéria

Účast, aktivita, příprava a závěrečná práce.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost R313
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
NOVOTNÝ P.
09:30–11:00
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 09:30–11:00 Petr NOVOTNÝ Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů