Tisk studijního plánu

Studijní plán Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku - 2leté (M.A.)

Studijní obor: Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
202APN* Autorská prezentace
ZK-3-2T
ZK-4-2T
7
202AUN* Autorské čtení
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-3-2T
Z-3-2T
10
202DPN* Dialogické jednání a jeho pedagogika
Z-2-2T
ZK-2-2T
Z-3-2T
ZK-3-2T
10
202HDN* Herecká propedeutika na základě dialogického jednání
Z-2-4T
ZK-2-4T
4
Minimální počet kreditů 31
Povinné předměty
202DRF Dramaturgie a produkce festivalu
Z-2-24S
2
202FPD* Filosofická propedeutika
Z-1-2T
ZK-2-2T
3
202IHN* Individuální hlasová výchova před skupinou
Z-2-2T
ZK-2-2T
Z-2-2T
ZK-2-2T
8
202ILN* Individuální hlasová výchova
Z-1-1T
ZK-2-1T
3
202ISE* Interpretační seminář
Z-2-2T
ZK-2-2T
Z-2-2T
ZK-2-2T
8
202SDM Seminář k diplomové práci
Z-2-1T
2
202SRN Seminář řečového jednání
Z-2-18SS
Předmět není vypsán
Z-2-18SS
Předmět není vypsán
2
202STN Seminář teorie pohybu
Z-1-18SS
Z-1-18SS
1
202TPH* Tělo v pohybu
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
8
202UAH* Úvod do autorského herectví
Z-2-2PT
Z-2-2PT
4
202UPN* Úvod do psychologie
Z-1-2T
ZK-2-2T
3
202VRN* Výchova k řeči
Z-1-1T
ZK-2-1T
Z-2-1T
ZK-2-1T
7
202VVO* Výchova k vědomému pohybu
Z-2-2T
ZK-2-2T
Z-2-2T
ZK-2-2T
8
202ZDP Zájmová dílna s hostujícím pedagogem
Z-1-24CS
1
Minimální počet kreditů 60
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702DAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
Minimální počet kreditů 6
Povinně volitelné předměty
202HATPN_KTK Povinně volitelné předměty KTK V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
Minimální počet kreditů 4
Volitelné předměty
202HATPN2 Volitelné předměty oborové
0
200JZM Cizí jazyk
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 101
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 19
Celkový počet kreditů 120

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů