Tisk studijního plánu

Studijní plán Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku - 2leté (M.A.) – 2. ročník

Studijní obor: Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Autorská prezentace 202APN2 ZK 4 2T
Autorské čtení 202AUN3 Z 3 2T 202AUN4 Z 3 2T
Dialogické jednání a jeho pedagogika 202DPN3 Z 3 2T 202DPN4 ZK 3 2T
Minimální počet kreditů za semestr 10 6
Povinné předměty
Dramaturgie a produkce festivalu 202DRF Z 2 24S
Individuální hlasová výchova před skupinou 202IHN3 Z 2 2T 202IHN4 ZK 2 2T
Interpretační seminář 202ISE3 Z 2 2T 202ISE4 ZK 2 2T
Seminář k diplomové práci 202SDM Z 2 1T
Seminář řečového jednání
 
202SRN Z 2 18SS Předmět není vypsán
Seminář teorie pohybu 202STN Z 1 18SS
Tělo v pohybu 202TPH3 Z 2 2T 202TPH4 Z 2 2T
Výchova k řeči 202VRN3 Z 2 1T 202VRN4 ZK 2 1T
Výchova k vědomému pohybu 202VVO3 Z 2 2T 202VVO4 ZK 2 2T
Minimální počet kreditů za semestr 14 10
Povinně volitelné předměty
Povinně volitelné předměty KTK V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 24 16
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 6 14
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30