Tisk studijního plánu

Studijní plán Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku - 2leté (M.A.) – 1. ročník

Studijní obor: Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Autorská prezentace 202APN1 ZK 3 2T
Autorské čtení 202AUN1 Z 2 2T 202AUN2 Z 2 2T
Dialogické jednání a jeho pedagogika 202DPN1 Z 2 2T 202DPN2 ZK 2 2T
Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 202HDN1 Z 2 4T 202HDN2 ZK 2 4T
Minimální počet kreditů za semestr 6 9
Povinné předměty
Filosofická propedeutika 202FPD1 Z 1 2T 202FPD2 ZK 2 2T
Individuální hlasová výchova před skupinou 202IHN1 Z 2 2T 202IHN2 ZK 2 2T
Individuální hlasová výchova
 
202ILN1 Z 1 1T 202ILN2 ZK 2 1T
Interpretační seminář 202ISE1 Z 2 2T 202ISE2 ZK 2 2T
Seminář řečového jednání
 
202SRN Z 2 18SS Předmět není vypsán
Seminář teorie pohybu 202STN Z 1 18SS
Tělo v pohybu 202TPH1 Z 2 2T 202TPH2 Z 2 2T
Úvod do autorského herectví
 
202UAH1 Z 2 2PT 202UAH2 Z 2 2PT
Úvod do psychologie 202UPN1 Z 1 2T 202UPN2 ZK 2 2T
Výchova k řeči
 
202VRN1 Z 1 1T 202VRN2 ZK 2 1T
Výchova k vědomému pohybu 202VVO1 Z 2 2T 202VVO2 ZK 2 2T
Zájmová dílna s hostujícím pedagogem 202ZDP Z 1 24CS
Minimální počet kreditů za semestr 15 18
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702DAOU3 ZK 3 2ST 702DAOU4 ZK 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 3 3
Povinně volitelné předměty
Povinně volitelné předměty KTK V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 24 30
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 6 0
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30