Interpretační seminář 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202ISE2 zkouška 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Michal ČUNDERLE

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michal ČUNDERLE, Martin PŠENIČKA, Libor VODIČKA

Obsah

Studenti přicházejí na seminář připraveni četbou určeného textu, který je pak na základě jejich prvních postřehů společně čten a interpretován znovu, alespoň ve svých klíčových scénách.

Výsledky učení

Naučit studenty pozornému čtení, učinit čtení životní potřebou, tj. prokázat jeho smysluplnost. A vzhledem k zaměření studia vychovat ke čtení dramatické literatury. Dramatický text není součtem všech replik a scénických poznámek. Číst jej znamená dešifrovat jeho strukturu. Interpretační seminář učí tomuto specifickému způsobu čtení. Zároveň přitom ukazuje, jak se struktura dramatického (dnes čím dál častěji spíše postdramatického) textu v dějinách divadla proměňovala.

Předpoklady a další požadavky

Přednášky z dějin divadla.

Literatura

BEJBLÍK, Alois: Shakespearův svět. 1st edition. Praha: Mladá fronta, 1979.

BRECHT, Bertolt: Myšlenky. 1st edition. Praha: Československý spisovatel, 1967.

ECO, Umberto: Meze interpretace. 1st edition. Praha: Karolinum, 2004.

DÜRRENMATT, Friedrich: Problémy divadla. 1st edition. Bratislava: SVKL, 1965.

HYVNAR, Jan: Francouzská divadelní reforma: od Antoina k Artaudovi. 1st edition. Praha: Pražská scéna, 1996.

HYVNAR, Jan: Herec v moderním divadle: k divadelním reformám 20. století. 2nd editon. Praha: KANT, 2011.

KERR, Walter: Jak nepsat hru. 1st edition. Praha: Orbis, 1962.

KOTT, Jan: Shakespearovské črty. 1st edition. Praha: Československý spisovatel, 1964.

LEHMAN, Hans-Thies: Postdramatické divadlo. 1st edition. Bratislava: Divadelný ústav, 2007.

RUT, Přemysl: Příběh a Shakespeare. 1st edition. Praha: AMU, 2005.

STYAN, John Louis: Černá komedie. 1st edition. Praha: Orbis, 1967.

STYAN, John Louis: Prvky dramatu. 1st edition. Praha: Orbis, 1964.

Hodnoticí metody a kritéria

V polovině školního roku zápočet, na závěr zkouška. V hodnocení se kromě účasti a projevu studenta během celého semináře přihlíží ke schopnosti formulovat zvolené téma při závěrečném kolokviu.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost R407a
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
ČUNDERLE M.
PŠENIČKA M.

12:00–13:30
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 12:00–13:30 Michal ČUNDERLE
Martin PŠENIČKA
Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů