Seminář teorie pohybu

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202STN Z 1 18S česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan BÁRTA, Jiří LÖSSL, Jana NOVORYTOVÁ, Michaela RAISOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

 1. Funkční propojení teorie oboru s praxí absolvovanou v předmětech Výchova k pohybu a Pohyb a prostor.
 2. Pojmenování témat lekcí absolvovaných v předmětech Výchova k pohybu a Pohyb a prostor.
 3. Reflexe časové souslednosti vybraných témat.
 4. Společná analýza struktury lekcí z hlediska pedagogiky.

Forma studia

Celkem 12 vyučovacích hodin výuky uskutečněné ve dvou blocích. Dva hostující pedagogové a interní pedagog oboru.

Předpoklady a další požadavky

 1. Schopnost analýzy a reflexe.
 2. Základní orientace v doporučené literatuře.
 3. Kreativní předpoklady.

Obsah kurzu

 1. Skupinová i individuální reflexe absolvované praxe, témat.
 2. Základy teorie oboru- výběr z doporučené literatury.
 3. Rozbor struktury vybraných lekcí.
 4. Individuální tvorba konkrétní lekce.

Doporučená nebo povinná literatura

ČECHOV, Michail: O herecké technice. Praha: Divadelní ústav 1996.

KRÖSCHLOVÁ, Jarmila.: Nauka o pohybu. Praha: Orbis 1980.

KRÖSCHLOVÁ, Eva: Jevištní pohyb. Praha: AMU 2002.

KRÖSCHLOVÁ, Eva: Ladění - psychosomatická příprava k výuce herectví. Praha: AMU 2003.

LECOQ, Jacques: Theatre of Movement and Gesture. ISBN-13: 978-0415359443.

LECOQ, Jacques: The Moving Body - Teaching Creative Theatre. ISBN-13: 9780878301416.

TURBA, Ctibor: Cirkus Alfred. Praha: Divadlo Alfred 2006.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

 1. Prezence na celém semináři.
 2. Zaujetí a osobní invence.
 3. Samostatná tvorba jedné konkrétní lekce.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů