Individuální hlasová výchova 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202ILN2 zkouška 2 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Předpoklady a další požadavky

Lze vyžadovat základní hudebně-teoretické znalosti; středoškolské znalosti dechového, hlasového a artikulačního ústrojí; hudebnost, zájem o obor, vzdělanostní předpoklady.

Obsah kurzu

Hlasová výchova je chápána jako jeden z komponentů autorské výchovy - kvalitní seberealizace - ve smyslu směřování k sebepoznání a vlastní mohoucnosti. V tomto nasměrování je též nazývána výchovou hlasem. K tomuto směřují všechny psychosomatické disciplíny studia KATaP.

Doporučená nebo povinná literatura

BAR, Jiří. Pravý tón a pravé pěvecké umění: Svazek 1, Část teoretická. Praha: Supraphon, 1976.

BAR, Jiří. Pravý tón a pravé pěvecké umění: Svazek 2, Část praktická. Praha: Supraphon, 1976.

ČUNDERLE, Michal (ed.). Hlas, mluva, řeč, Řeč, mluva, hlas.1.vyd. Praha: AMU, 2006.

HANČIL, Jan. Hlas individuality. In. Svět a divadlo 1993, č. 1, str.98-99.

LEWIS, Dennis. Tao dechu: Fyziologie, psychologie a spiritualita přirozeného dýchání. Přeložil Jan Brázda. Praha: Pragma, 2000.

MARTIENSSENOVÁ-LOHMANOVÁ, Franziska. Vědomé zpívání: Základy studia zpěvu. Přeložila Eva Zikmundová. 1.vyd. Praha: SNP, 1989.

VÁLKOVÁ, Libuše. Hlasová výchova herců a její řešení. In. Svět a divadlo 1993, č. 1, str.99-109.

VÁLKOVÁ, Libuše. K psychologickým aspektům výchovy k profesionálnímu hlasovému a zpěvnímu projevu. In Psychosomatický základ veřejného vystupování, jeho studium a výzkum, 1. vyd. Praha: AMU, 1999, str.135-142.

VÁLKOVÁ, Libuše / VYSKOČILOVÁ, Eva. Hlas individuality – Psychosomatické pojetí hlasové výchovy. 1.vyd.Praha: AMU, 2005.

HEIRICH, Jane Ruby. Voice and the Alexander Technique: Active explorations for speaking and singing. 2.edition. Printed by Autumn Press, Berkeley, California, 2011.

WEISS, Maria. The Alexander Technique and the Art of Teaching Voice: Singing and speaking with an energetic, free and beautiful voice. Publisher: VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft and Co.KG, 2005.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Pracovní aktivity ve cvičeních a seminářích; vypracování dvou reflexí na klauzurách obou semestrů; teoretického pohovoru o základech pěvecké techniky a jejím významu pro rozvoj osobnosti.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů