Zjednodušený studijní plán Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku - 2leté (M.A.)

Katedra autorské tvorby a pedagogiky

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
202AUN1 Autorské čtení 1 Z 2
202DPN1 Dialogické jednání a jeho pedagogika 1 Z 2
202FPD1 Filosofická propedeutika 1 Z 1
202HDN1 Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 1 Z 2
202ILN1 Individuální hlasová výchova 1 Z 1
202IHN1 Individuální hlasová výchova před skupinou 1 Z 2
202ISE1 Interpretační seminář 1 Z 2
202TPH1 Tělo v pohybu 1 Z 2
202UAH1 Úvod do autorského herectví 1 Z 2
202UPN1 Úvod do psychologie 1 Z 1
202VRN1 Výchova k řeči 1 Z 1
202VVO1 Výchova k vědomému pohybu 1 Z 2
202ZHP Zájmová dílna s hostujícím pedagogem Z 2
202ZDP Zájmová dílna s hostujícím pedagogem Z 1
Kreditů z povinných předmětů 26
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty KTK

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
202APN1 Autorská prezentace 1 ZK 3
202AUN2 Autorské čtení 2 Z 2
202DPN2 Dialogické jednání a jeho pedagogika 2 ZK 2
202FPD2 Filosofická propedeutika 2 ZK 2
202HDN2 Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 2 ZK 2
202ILN2 Individuální hlasová výchova 2 ZK 2
202IHN2 Individuální hlasová výchova před skupinou 2 ZK 2
202ISE2 Interpretační seminář 2 ZK 2
202TPH2 Tělo v pohybu 2 Z 2
202UAH2 Úvod do autorského herectví 2 Z 2
202UPN2 Úvod do psychologie 2 ZK 2
202VRN2 Výchova k řeči 2 ZK 2
202VVO2 Výchova k vědomému pohybu 2 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 30
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
202SRN Seminář řečového jednání Z 2
202STN Seminář teorie pohybu Z 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty KTK
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 4
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
202APN2 Autorská prezentace 2 ZK 4
202AUN3 Autorské čtení 3 Z 3
202DPN3 Dialogické jednání a jeho pedagogika 3 Z 3
202DRF Dramaturgie a produkce festivalu Z 2
202IHN3 Individuální hlasová výchova před skupinou 3 Z 2
202ISE3 Interpretační seminář 3 Z 2
202SDM Seminář k diplomové práci Z 2
202TPH3 Tělo v pohybu 3 Z 2
202VRN3 Výchova k řeči 3 Z 2
202VVO3 Výchova k vědomému pohybu 3 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 24
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty KTK

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
202AUN4 Autorské čtení 4 Z 3
202DPN4 Dialogické jednání a jeho pedagogika 4 ZK 3
202IHN4 Individuální hlasová výchova před skupinou 4 ZK 2
202ISE4 Interpretační seminář 4 ZK 2
202TPH4 Tělo v pohybu 4 Z 2
202VRN4 Výchova k řeči 4 ZK 2
202VVO4 Výchova k vědomému pohybu 4 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 16
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
202SRN Seminář řečového jednání Z 2
202STN Seminář teorie pohybu Z 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty KTK
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 20
Celkem kreditů za ročník 60