Úvod do autorského herectví 2

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202UAH2 Z 2 2T anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michal ČUNDERLE, Jan HANČIL, Jana PILÁTOVÁ, Přemysl RUT, Eva SLAVÍKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student bude mít základní vhled do oboru a bude rozumět základním principům a kontextuálním souvislostem.

Forma studia

Setkání s kmenovými pedagogy katedry formou přednášek a diskusí, zejména s jejím profesory a docenty (Vyskočil, Rut, Pilátová, Hančil, Čunderle, Slavíková).

Předpoklady a další požadavky

Zájem o obor.

Obsah kurzu

Úvod do teorie a historie oboru herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku.

Doporučená nebo povinná literatura

SBORNÍKY KATEDRY:

Dialogické jednání jako otevřená otázka (ed. Vyskočilová, Eva). Praha: AMU 1997. ISBN 80-85883-29-5

Psychosomatický základ veřejného vystupování (ed. Slavíková, Eva - Vyskočilová, Eva). Praha: AMU 2000. ISBN 80-85883-50-3

Hic sunt leones /o autorském herectví/ (ed. Čunderle, Michal). Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU 2003. ISBN 80-7331-001-5

Herecká propedeutika proč, pro koho a jak? (ed. Čunderle, Michal). Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU 2006. ISBN 80-7331-060-0

Hlas, mluva, řeč / Řeč, mluva, hlas (ed. Čunderle, Michal - Slavíková, Eva). Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU 2006. ISBN 80-7331-074-0

Psychosomatika & Pohyb

(ed. Čunderle, Michal - Kratochvílová, Zdenka - Malaníková, Hana - Pulicarová Hamzová, Irena). Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU 2008. ISBN 978-80-7331-135-3

Osobnostní herectví, osobnostní učitelství

(ed. Malaníková, Hana - Pulicarová Hamzová, Irena). Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU 2010. ISBN 978-80-7331-194-0

Autor - autorství

(ed. Čunderle, Michal - Slavíková, Eva). Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU 2010. ISBN 978-80-7331-187-2

DALŠÍ:

Ivan Vyskočil a kol: Dialogické jednání s vnitřním partnerem. Brno: JAMU 2005. ISBN 80-86928-02-0. Nebo: Totéž: Praha: Brkola 2012. ISBN 978-80-905152-5-3

Kol.: Psychosomatické disciplíny v teorii a praxi. Praha: NAMU 2011. ISBN 978-80-7331-193-3

Čunderle, Michal - Roubal, Jan: Hra školou: dvakrát o Ivanu Vyskočilovi. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon 2001. ISBN 80-902482-5-X

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení proběhne na základě diskusí pedagoga se studenty a krátké seminární práce.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů