Interpretační seminář 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202ISE1 Z 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Michal ČUNDERLE

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michal ČUNDERLE, Martin PŠENIČKA, Libor VODIČKA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Naučit studenty pozornému čtení, učinit čtení životní potřebou, tj. prokázat jeho smysluplnost. A vzhledem k zaměření studia vychovat ke čtení dramatické literatury.

Dramatický text není součtem všech replik a scénických poznámek. Číst jej znamená dešifrovat jeho strukturu. Interpretační seminář učí tomuto specifickému způsobu čtení. Zároveň přitom ukazuje, jak se struktura dramatického (dnes čím dál častěji spíše postdramatického) textu v dějinách divadla proměňovala.

Forma studia

V prvním ročníku dvouletého semináře je předmětem dramatická, literární a pedagogická tvorba Ivana Vyskočila a blízký i širší kontext, v němž se tato tvorba ocitá: a) divadla malých forem, b) divadla druhé divadelní reformy.

V druhém ročníku tento kontext rozšiřujeme o okruh divadla a literatury absurdity a modelové drama a tematicky sondujeme zdroje těchto okruhů v dějinách evropského dramatu a divadla (od antiky přes Shakespeara po současnost).

Základem je: 1) vlastní četba dramatických textů, 2) sledování záznamů divadelních inscenací, TV, filmových či rozhlasových adaptací, 3) četba příslušného teoretického aparátu.

Předpoklady a další požadavky

Přednášky z dějin divadla.

Obsah kurzu

Studenti přicházejí na seminář připraveni četbou určeného textu, který je pak na základě jejich prvních postřehů společně čten a interpretován znovu, alespoň ve svých klíčových scénách.

Doporučená nebo povinná literatura

BEJBLÍK, Alois: Shakespearův svět. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1979.

BRECHT, Bertolt: Myšlenky. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1967.

ECO, Umberto: Meze interpretace. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2004.

DÜRRENMATT, Friedrich: Problémy divadla. 1. vyd. Bratislava: SVKL, 1965.

HYVNAR, Jan: Francouzská divadelní reforma: od Antoina k Artaudovi. Praha: Pražská scéna, 1996.

HYVNAR, Jan: Herec v moderním divadle: k divadelním reformám 20. století. 2. vyd. Praha: KANT, 2011.

KERR, Walter: Jak nepsat hru. 1. vyd. Praha: Orbis, 1962.

KOTT, Jan: Shakespearovské črty. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1964.

LEHMAN, Hans-Thies: Postdramatické divadlo. 1. vyd. Bratislava: Divadelný ústav, 2007.

RUT, Přemysl: Příběh a Shakespeare. 1. vyd. Praha: AMU, 2005.

STYAN, John Louis: Černá komedie. 1. vyd. Praha: Orbis, 1967.

STYAN, John Louis: Prvky dramatu. 1. vyd. Praha: Orbis, 1964.

Hodnoticí metody a kritéria

V polovině školního roku zápočet, na závěr zkouška. V hodnocení se kromě účasti a projevu studenta během celého semináře přihlíží ke schopnosti formulovat zvolené téma při závěrečném kolokviu.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů