Volitelné předměty oborové

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
202APN3 Autorská prezentace 3 česky ZK 3 2T
202ATR1 Autorské čtení 1 anglicky Z 2 2T
202ATR2 Autorské čtení 2 anglicky Z 2 2T
202DJM1 Dialogické jednání a meditace 1 anglicky, česky Z 2 2T
202DJM2 Dialogické jednání a meditace 2 anglicky, česky viz detail Z 2 2T
202DKO1 Dialogické jednání kondiční 1 česky Z 2 2T
202DKO2 Dialogické jednání kondiční 2 česky Z 2 2T
202DAD1 Divadelně antropologická dílna 1 česky Z 3 20S
202DAD2 Divadelně antropologická dílna 2 česky Z 3 20S
202DSE1 Divadelně antropologický seminář 1 česky Z 3 3T
202DSE2 Divadelně antropologický seminář 2 česky Út
16:30–19:00
Učebna R210 (DAMU)
Z 3 3T
202DRT1 Dramaturgická tvorba 1 česky Z 3 4T
202DTB1 Dramaturgie autorského textu 1 česky Z 2 2T
202DTT2 Dramaturgie autorského textu 2 česky St
10:45–12:15
Učebna
Z 2 2T
202DPI1 Dramaturgie písničky 1 česky Z 2 2T
202DPI2 Dramaturgie písničky 2 česky Út
10:30–12:00
Učebna
Z 2 2T
202DPE1 Dílna přednesu 1 česky Z 2
202DPE2 Dílna přednesu 2 česky Z 2
202EXH1 Experimentální herecká tvorba 1 česky Z 3 4T
202EXH2 Experimentální herecká tvorba 2 česky St
15:00–18:00
Učebna
Z 3 4T
202FME1 Feldenkraisova metoda 1 česky Z 2 1T
202FME2 Feldenkraisova metoda 2 česky St
17:30–19:00
Velký sál
Z 2 1T
202FHM1 Filiace autorského herectví a moderních psychoterapeutických směrů 1 česky Z 3 3T
202FHM2 Filiace autorského herectví a moderních psychoterapeutických směrů 2 česky viz detail Z 3 3T
202EFP1 Filosofická propedeutika 1 anglicky Z 2 2T
202EFP2 Filosofická propedeutika 2 anglicky ZK 2 2T
202INP1 Interpretace písničky 1 česky ZK 3 1T ZK 3 1T
202INE1 Interpretační seminář 1 anglicky Z 2 2T
202INE2 Interpretační seminář 2 anglicky Z 2 2T
202JGT Jerzy Grotowski – texty a kontexty anglicky, česky Čt
16:30–19:00
Učebna
ZK 2 3T
202PRV1 Práce s veršem 1 česky Z 2 1T
202PRV2 Práce s veršem 2 česky Z 2 1T
202ROD1 Rozpravy o divadle 1 česky Z 2 2T
202ROD2 Rozpravy o divadle 2 česky Po
09:00–10:30
Učebna
Z 2 2T
202SYM Symbolické jednání ve veřejném prostoru česky Z 2 24S
202THR1 Teorie hry 1 česky Z 2 2T
202NEJ1 To nejlepší z českého divadla 1 anglicky Z 2 2T
202NEJ2 To nejlepší z českého divadla 2 anglicky Z 2 2T
202ETP1 Tělo v pohybu 1 anglicky Z 2 2T
202ETP2 Tělo v pohybu 2 anglicky viz detail Z 2 2T
202VPS1 Vybrané kapitoly z psychologie 1 česky Z 3 2T
202VPS2 Vybrané kapitoly z psychologie 2 česky ZK 4 2T
202ZHP1 Zájmová dílna s hostujícím pedagogem 1 česky viz detail Z 2 24S Z 2 24S
202ZHP2 Zájmová dílna s hostujícím pedagogem 2 česky Z 2 24S Z 2 24S
202ZHP3 Zájmová dílna s hostujícím pedagogem 3 česky Z 2 24S Z 2 24S
202UDE1 Úvod do psychologie 1 anglicky Z 2 2T