Volitelné předměty oborové

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
202APN3 Autorská prezentace 3 česky ZK 3 2T Zapsat
202ATR1 Autorské čtení 1 anglicky Z 2 2T Předmět není vypsán
202ATR2 Autorské čtení 2 anglicky Z 2 2T Zapsat
202DJM1 Dialogické jednání a meditace 1 anglicky, česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202DJM2 Dialogické jednání a meditace 2 anglicky, česky Z 2 2T Zapsat
202DKO1 Dialogické jednání kondiční 1 česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202DKO2 Dialogické jednání kondiční 2 česky Z 2 2T Zapsat
202DAD1 Divadelně antropologická dílna 1 česky Z 3 20S Předmět není vypsán
202DAD2 Divadelně antropologická dílna 2 česky Z 3 20S Zapsat
202DSE1 Divadelně antropologický seminář 1 česky Z 3 3T Předmět není vypsán
202DSE2 Divadelně antropologický seminář 2 česky Z 3 3T Zapsat
202DRT1 Dramaturgická tvorba 1 česky Z 3 4T Předmět není vypsán
202DTB1 Dramaturgie autorského textu 1 česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202DTT2 Dramaturgie autorského textu 2 česky Z 2 2T Zapsat
202DPI1 Dramaturgie písničky 1 česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202DPI2 Dramaturgie písničky 2 česky Z 2 2T Zapsat
202EXH1 Experimentální herecká tvorba 1 česky Z 3 4T Předmět není vypsán
202EXH2 Experimentální herecká tvorba 2 česky Z 3 4T Zapsat
202FME1 Feldenkraisova metoda 1 česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202FME2 Feldenkraisova metoda 2 česky Z 2 2T Zapsat
202FHM1 Filiace autorského herectví a moderních psychoterapeutických směrů 1 česky Z 3 3T Předmět není vypsán
202FHM2 Filiace autorského herectví a moderních psychoterapeutických směrů 2 česky Z 3 3T Zapsat
202EFP1 Filosofická propedeutika 1 anglicky Z 2 2T Předmět není vypsán
202EFP2 Filosofická propedeutika 2 anglicky ZK 2 2T Zapsat
202INP1 Interpretace písničky 1 česky ZK 3 1T ZK 3 1T Zapsat
202INE2 Interpretační seminář 2 anglicky Z 2 2T Zapsat
202JGT1 Jerzy Grotowski – texty a kontexty 1 anglicky, česky Z 2 3T Předmět není vypsán
202JGT2 Jerzy Grotowski – texty a kontexty 2 anglicky, česky ZK 2 3T Zapsat
202MZI Maska jako zdroj inspirace česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202PVK1 Pohybový trénink kondiční 1 česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202PVK2 Pohybový trénink kondiční 2 česky Z 2 2T Zapsat
202PDD Praktická dílna autorské divadelní reflexe anglicky, česky Z 1 24S Předmět není vypsán
202PRN Proměny autorství česky ZK 3 2T Zapsat
202PRV1 Práce s veršem 1 česky Z 2 1T Předmět není vypsán
202PRV2 Práce s veršem 2 česky Z 2 1T Zapsat
202ROD1 Rozpravy o divadle 1 česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202ROD2 Rozpravy o divadle 2 česky Z 2 2T Zapsat
202THR1 Teorie hry 1 česky Z 2 2T Zapsat
202NEJ1 To nejlepší z českého divadla 1 anglicky Z 2 2T Předmět není vypsán
202NEJ2 To nejlepší z českého divadla 2 anglicky Z 2 2T Zapsat
202ETP1 Tělo v pohybu 1 anglicky Z 2 2T Předmět není vypsán
202ETP2 Tělo v pohybu 2 anglicky Z 2 2T Zapsat
202VPS1 Vybrané kapitoly z psychologie 1 česky Z 3 2T Předmět není vypsán
202VPS2 Vybrané kapitoly z psychologie 2 česky ZK 4 2T Zapsat
202ZHP1 Zájmová dílna s hostujícím pedagogem 1 česky Z 2 24S Z 2 24S Předmět není vypsán
202ZHP2 Zájmová dílna s hostujícím pedagogem 2 česky Z 2 24S Z 2 24S Předmět není vypsán
202ZHP3 Zájmová dílna s hostujícím pedagogem 3 česky Z 2 24S Z 2 24S Zapsat
202UDE1 Úvod do psychologie 1 anglicky Z 2 2T Zapsat