Vybrané kapitoly z psychologie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202VPS2 zkouška 4 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 79 až 99 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

V rámci semináře Vybrané kapitoly z psychologie student zpracovává vybrané či doporučené téma, které souvisí s jeho směřováním. Vychází jak ze své praxe, tak z literatury. Pojmenovává svou osobní zkušenost a zasazuje ji do širšího teoretického rámce. Výsledkem je seminární písemná práce, ve které formuluje své poznatky.

Výsledky učení

Student se seznamuje s vybranými tématy základních i aplikovaných oborů psychologie, které souvisejí s jeho studijním, profesním i životním směřováním.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Literatura

O hře:

Seznam literatury je orientační, bude vždy aktualizován dle tématu studenta.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou udělovány na základě vypracování semestrální práce. Zakončeno kolokviem.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů