Vybrané kapitoly z psychologie 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202VPS1 Z 3 2T česky zimní

Garant předmětu

Eva SLAVÍKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Eva SLAVÍKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se seznamuje s vybranými tématy základních i aplikovaných oborů psychologie, které souvisejí s jeho studijním, profesním či životním směřováním.

Forma studia

Student pracuje samostatně. Výuka je vedena formou konzultací nad vybraným či zadaným tématem a jeho zpracováním.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

V rámci semináře Vybrané kapitoly z psychologie student zpracovává vybrané či doporučené téma, které souvisí s jeho směřováním. Vychází jak ze své praxe, tak z literatury. Pojmenovává svou osobní zkušenost a zasazuje ji do širšího teoretického rámce. Výsledkem je seminární písemná práce, ve které formuluje své poznatky.

Doporučená nebo povinná literatura

Frankl, Viktor. Člověk hledá smysl - úvod do logoterapie. Praha: PA nakladatelství 1994

Jung, C.G. Výbor z díla I-VIII. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka 1997-2009

Mitchell, Stephen. Freud a po Freudovi. Praha: Triton, 1999

Perls, Frederick. Gestalt terapie - vzrušení lidské osobnosti a její růst. Praha, Triton, 2004

Rogers, Carl. Způsob bytí. Praha: Portál, 1998

Růžička, Jiří. Psychosomatický přístup k člověku. Praha: Triton, 2006

Široký, Hugo. Meze a obzory psychoanalýzy. Praha: Triton 2001

O hře:

Berne, Eric. Jak si lidé hrají. Litvínov: Dialog, 1992

Caillois, Roger. Hry a lidé. Praha: Nakladatelství studia Ypsilon, 1998

Černý, Jiří. Fotbal je hra. Praha: Československý spisovatel, 1968

Čunderle, Michal, Roubal, Jan. Hra školou. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 2001

Fink, Eugen. Oáza štěstí. Praha: Mládá fronta, 1992

Goffman, Erving. Všichni hrajeme divadlo. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1999

Huizinga, Johan. Homo ludens. Praha: Mladá fronta, 1971

seznam literatury je orientační, bude vždy aktualizován dle tématu studenta

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou udělovány na základě vypracování semestrální práce.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů