Experimentální herecká tvorba 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202EXH1 Z 3 4T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaroslava POKORNÁ, Jan VEČEŘA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem dvousemestrálního kurzu je v návaznosti na studia herecké propedeutiky na základě dialogického jednání a herecké tvorby v autorském tvaru:

  1. Rozvinout citlivost studenta k tělovému impulsu, rozvinout jeho improvizační, charakterizační a prezentační schopnost.
  2. Uvědomit studenta o možnostech hereckého projevu (zacílenosti, konkrétnosti, skladebnosti, komunikativnosti projevu).
  3. Uvědomit jej o procesu zkoušení role tak, aby dokázal vědomě a samostatně na své roli pracovat v souhře s ostatními.

Forma studia

Pravidelné praktické studium ve skupině, 1x týdně 4 vyučovací jednotky.

Předpoklady a další požadavky

Alespoň 1 rok studia na KATaP. Absolvování herecké propedeutiky na základě dialogického jednání. Abslovování (popř. souběžné studium) herecké tvorby v autorském tvaru.

Obsah kurzu

Rozvíjené schopnosti:

Osnova:

  1. dramaturgická příprava,
  2. analýza osobních a osobnostních témat a jejich zpracování,
  3. aktivní analýza situací,
  4. skladba a příprava klausurního představení.

Doporučená nebo povinná literatura

Brook P. Prázdný prostor

Barba E. a Savarese N. Slovník divadelní antropologie

Čechov, M. O herecké technice

Donnellann, D. Herec a jeho cíl

Jouvet, L.: Nepřevtělený herec

Rutte, M.: O umění hereckém

Stanislavskij, K.S. Moje výchova k herectví

Tairov, A.: Odpoutané divadlo

Vostrý, J.: Předpoklady herectví

přehledově základní sv. i česká dramatická literatura.

Hodnoticí metody a kritéria

Během semestru se vyžaduje samostatná četba, průběžná příprava dílčích zadání, samostatné zkoušení rozpracovaných situací.

Celkové hodnocení se skládá z 50 % z hodnocení aktivity na cvičeních, 30 % z autorského vkladu a 20 % umělecké kvalitě výkonu na klasurním představení.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů