Práce s veršem 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202PRV1 Z 2 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Markéta POTUŽÁKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Pochopení smyslu i struktury při interpretaci různých typů veršů (alexandrin, blankvers atd.) a různých básnických forem (sonet, villonská balada atd.).

Forma studia

Individuální výuka podle potřeby, nejméně 30 (45) min. týdně.

Předpoklady a další požadavky

Předmět navazuje na Výchovu k řeči, předpokládá absolvování aspoň 2 semestrů, počítá se samostatnou domácí přípravou.

Obsah kurzu

Podle potřeb a zkušeností jednotlivých studentů se budeme zabývat veršovanými texty od „jednodušších“ (opřených o příběh) po „složitější“ (bez fabulační opory). Pokusíme se objevovat motorické dění (Jan Mukařovský) ve verši jednotlivých básníků a najít v samotném básnickém textu pokyny pro interpretaci.

Doporučená nebo povinná literatura

BRUKNER, Josef a FILIP, Jiří. Větší poetický slovník.1.vyd. Praha: Československý spisovatel, 1968.

DVOŘÁK, Miloš. Několik znamení času. 1.vyd. Olomouc - Třebíč - Brno: Votobia, 1993, tam úvodní esej Zvuk a slovo.

FRYNTA, Emanuel. Eseje: Zastřená tvář poezie. 1. úplné vyd. Praha: Torst, 2013, tam K čemu je verš, str. 565-571.

MUKAŘOVSKÝ, Jan. O motorickém dění v poezii. 1.vyd. Praha: Odeon, 1985.

POTUŽÁKOVÁ, Markéta. Psáno ústy, čteno ušima: pokus o využití francouzské zkušenosti pro český přednes a jeho pedagogiku. 1. vyd. Praha: Brkola, 2013, tam též další bibliografie.

POTUŽÁKOVÁ, Markéta a RUT, Přemysl (eds.) Téměř vždycky trapným dojmem: antologie textů o verši básnickém a dramatickém se zřetelem k tzv. přednesu. 1.vyd. Praha: NAMU, 2018, tam též další bibliografie.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet (klasifikace) na základě práce během semestru a zvládnutí interpretace textu při klauzurách.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T320
Učebna

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
POTUŽÁKOVÁ M.
11:30–14:00
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 11:30–14:00 Markéta POTUŽÁKOVÁ Učebna
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů