Práce s veršem 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202PRV1 Z 2 1T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Markéta POTUŽÁKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Pochopení smyslu i struktury při interpretaci různých typů veršů (alexandrin, blankvers atd.) a různých básnických forem (sonet, villonská balada atd.).

Forma studia

Individuální výuka podle potřeby, nejméně 30 (45) min. týdně.

Předpoklady a další požadavky

Předmět navazuje na Výchovu k řeči, předpokládá absolvování aspoň 2 semestrů, počítá se samostatnou domácí přípravou.

Obsah kurzu

Podle potřeb a zkušeností jednotlivých studentů se budeme zabývat veršovanými texty od „jednodušších“ (opřených o příběh) po „složitější“ (bez fabulační opory). Pokusíme se objevovat motorické dění (Jan Mukařovský) ve verši jednotlivých básníků a najít v samotném básnickém textu pokyny pro interpretaci.

Doporučená nebo povinná literatura

BRUKNER, Josef - FILIP, Jiří. Větší poetický slovník. Československý spisovatel, Praha 1968

DVOŘÁK, Miloš. Zvuk a slovo (in Několik znamení času, Votobia, Olomouc - Třebíč - Brno 1993

FRYNTA, Emanuel. K čemu je verš (in Zastřená tvář poezie, Nakladatelství Franze Kafky, Praha 1993 nebo Torst, Praha 2013)

MUKAŘOVSKÝ, Jan. O motorickém dění v poezii. Odeon, Praha 1985

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet (klasifikace) na základě práce během semestru a zvládnutí interpretace textu při klauzurách.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T320
Učebna

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
POTUŽÁKOVÁ M.
09:00–15:00
(paralelka 1)
St
Čt

místnost R313
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
POTUŽÁKOVÁ M.
13:00–13:30
(paralelka 1)
místnost R407
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
POTUŽÁKOVÁ M.
13:30–15:30
(paralelka 1)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 09:00–15:00 Markéta POTUŽÁKOVÁ Učebna
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1
13:00–13:30 Markéta POTUŽÁKOVÁ Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
13:30–15:30 Markéta POTUŽÁKOVÁ Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů