Experimentální herecká tvorba 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202EXH2 zápočet 3 4 hodiny výuky týdně (45 minut), 33 až 48 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaroslava POKORNÁ, Jan VEČEŘA

Obsah

Jde o kurz vycházející z principů dialogického jednání, kde se kondice studentů získaná skrze dialogické jednání využívá pro rozvoj hravosti, imaginace, komunikativnosti, soustředění a celkově k posílení hereckých a mimetických schopností. Velký akcent je kladen na originalitu a osobitost každého studenta. Jak při hereckých cvičeních, tak při práci na konkrétním tvaru či dramatických textech nám jde o vnitřní představivost protagonisty, která mu dopomůže dosáhnout autentického a přesvědčivého jednání. Podstatou kurzu je postupná kontinuita, kdy se díky drobným cvičením, která jsou primárně zaměřena na tělovou paměť, práci s hlasem v prostoru a vnitřní imaginaci, upevňuje herecká kondice, aby byla v závěru prověřena v rámci komplikovanějšího tvaru. Experimentální herecká příprava rovněž počítá s „nálezy“ ostatních psychosomatických disciplín KATaP (řeč, hlas, pohyb), které se kompletně propojují právě v rámci herecké disciplíny.

V pokročilé fázi kurzu se přistupuje i k „terénním“ pokusům, kdy studenti aplikují zkušenosti nabyté při cvičeních na učebně v rámci běžného života. Díky tomu tříbí dovednost ustát i nekomfortní podmínky a pohotovost v jednání, které je vytržené z laboratorního prostředí učebny.

Osnova:

  1. dramaturgická příprava,
  2. analýza osobních a osobnostních témat a jejich zpracování,
  3. aktivní analýza situací,
  4. skladba a příprava klausurního představení.

Výsledky učení

Cílem dvousemestrálního kurzu je v návaznosti na studia herecké propedeutiky na základě dialogického jednání a herecké tvorby:

  1. Rozvinout citlivost studenta k tělovému impulsu, rozvinout jeho improvizační, charakterizační a prezentační schopnost.
  2. Uvědomit studenta o možnostech hereckého projevu (zacílenosti, konkrétnosti, skladebnosti, komunikativnosti projevu).
  3. Uvědomit jej o procesu zkoušení role tak, aby dokázal vědomě a samostatně na své roli pracovat v souhře s ostatními.

Rozvíjené schopnosti:

Předpoklady a další požadavky

Alespoň 1 rok studia na KATaP. Absolvování herecké propedeutiky na základy dialogického jednání. Abslovování (popř. souběžné studium) herecké tvorby.

Literatura

Brook P. Prázdný prostor

Barba E. a Savarese N. Slovník divadelní antropologie

Čechov, M. O herecké technice

Donnellann, D. Herec a jeho cíl

Jouvet, L.: Nepřevtělený herec

Rutte, M.: O umění hereckém

Stanislavskij, K.S. Moje výchova k herectví

Tairov, A.: Odpoutané divadlo

Vostrý, J.: Předpoklady herectví

přehledově základní sv. i česká dramatická literatura.

Inspirací pro cvičení v rámci předmětu jsou texty Ivana Vyskočila, skripta Josefa Karlíka a habilitace doc. Jaroslavy Pokorné.

Hodnoticí metody a kritéria

Během semestru se vyžaduje samostatná četba, průběžná příprava dílčích zadání, samostatné zkoušení rozpracovaných situací.

Důležitou součásti jsou časté písemné reflexe studentů pomáhající k zvědomování a upřesňování principů objevených v rámci cvičení a zkoušení.

Dalším podstatným faktorem kurzu není pouze připravování studentů k případnému vystupování na jevišti, ale také pochopení samotného fenoménu herectví. V souladu s tím mají studenti za povinnost sledovat na ploše semestru jeden konkrétní jimi zvolený herecký výkon v rámci libovolné inscenace, na jejíchž jednotlivých představeních si všímají rozdílů vznikajících v závislosti na proměnných okolnostech (místo konaní, čas konání, složení

publika atd.).

Celkové hodnocení se skládá z 50 % z hodnocení aktivity na cvičeních, 30 % z autorského vkladu a 20 % umělecké kvalitě výkonu na klasurním představení.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů