Tisk studijního plánu

Studijní plán Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku (B.A.)

Studijní obor: Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
202ATB* Autorská prezentace
ZK-2-2T
ZK-4-2T
ZK-4-2T
ZK-4-2T
14
202AUB* Autorské čtení
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-3-2T
Z-3-2T
Z-3-2T
Z-3-2T
16
202DVP* Dialogické jednání s vnitřním partnerem
Z-2-2T
ZK-2-2T
Z-3-2T
ZK-4-2T
Z-3-2T
ZK-4-2T
18
Minimální počet kreditů 48
Povinné předměty
207DZA* Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I.
ZK-3-2PT
ZK-3-2PT
ZK-3-2PT
ZK-3-2PT
6
207DZB* Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II
ZK-3-2T
ZK-3-2T
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
202FPO* Filosofická propedeutika
Z-2-2T
ZK-2-2T
4
202HPB* Herecká propedeutika na základě dialogického jednání
Z-3-4T
ZK-3-4T
6
202IHB* Individuální hlasová výchova
Z-1-1T
ZK-2-1T
3
202ISB* Interpretační seminář
Z-2-2T
ZK-2-2T
Z-2-2T
ZK-2-2T
8
202SDP1 Seminář k diplomové práci 1
Z-2-1T
2
202SRB Seminář řečového jednání
Z-2-18SS
Z-2-18SS
Z-2-18SS
2
202STB Seminář teorie pohybu
Z-2-18SS
Z-2-18SS
Z-2-18SS
2
202SHY* Skupinová výuka hlasové výchovy
Z-1-2T
ZK-1-2T
Z-2-2T
ZK-2-2T
6
202TVP* Tělo v pohybu
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
8
202UAH1 Úvod do autorského herectví 1
Z-2-2PT
2
202UDP* Úvod do psychologie
Z-2-2T
ZK-2-2T
4
202VPB* Výchova k řeči
Z-1-1T
ZK-2-1T
Z-1-1T
ZK-2-1T
6
202VVP* Výchova k vědomému pohybu
Z-2-2T
ZK-2-2T
Z-2-2T
ZK-2-2T
8
202ZDP Zájmová dílna s hostujícím pedagogem
Z-1-24CS
1
202ZHP Zájmová dílna s hostujícím pedagogem
Z-2-26S
2
Minimální počet kreditů 76
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702DAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
Minimální počet kreditů 6
Volitelné předměty
202HATPB3 Volitelné předměty oborové
0
200JZB Cizí jazyk
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 130
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 50
Celkový počet kreditů 180

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů