Tisk studijního plánu

Studijní plán Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku (B.A.) – 2. ročník

Studijní obor: Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Autorská prezentace 202ATB2 ZK 4 2T 202ATB3 ZK 4 2T
Autorské čtení 202AUB3 Z 3 2T 202AUB4 Z 3 2T
Dialogické jednání s vnitřním partnerem 202DVP3 Z 3 2T 202DVP4 ZK 4 2T
Minimální počet kreditů za semestr 10 11
Povinné předměty
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 207DZA1 ZK 3 2PT 207DZA2 ZK 3 2PT
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 207DZB1 ZK 3 2T 207DZB2 ZK 3 2T
Interpretační seminář 202ISB3 Z 2 2T 202ISB4 ZK 2 2T
Seminář řečového jednání 202SRB Z 2 18SS
Seminář teorie pohybu 202STB Z 2 18SS
Skupinová výuka hlasové výchovy 202SHY3 Z 2 2T 202SHY4 ZK 2 2T
Tělo v pohybu 202TVP3 Z 2 2T 202TVP4 Z 2 2T
Výchova k řeči 202VPB3 Z 1 1T 202VPB4 ZK 2 1T
Výchova k vědomému pohybu
 
202VVP3 Z 2 2T 202VVP4 ZK 2 2T
Minimální počet kreditů za semestr 9 10
Počet předepsaných kreditů celkem 19 21
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 11 9
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30