Tisk studijního plánu

Studijní plán Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku (B.A.) – 1. ročník

Studijní obor: Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Autorská prezentace 202ATB1 ZK 2 2T
Autorské čtení 202AUB1 Z 2 2T 202AUB2 Z 2 2T
Dialogické jednání s vnitřním partnerem 202DVP1 Z 2 2T 202DVP2 ZK 2 2T
Minimální počet kreditů za semestr 4 6
Povinné předměty
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 207DZA1 ZK 3 2PT 207DZA2 ZK 3 2PT
Filosofická propedeutika 202FPO1 Z 2 2T 202FPO2 ZK 2 2T
Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 202HPB1 Z 3 4T 202HPB2 ZK 3 4T
Individuální hlasová výchova 202IHB1 Z 1 1T 202IHB2 ZK 2 1T
Interpretační seminář 202ISB1 Z 2 2T 202ISB2 ZK 2 2T
Seminář řečového jednání 202SRB Z 2 18SS
Seminář teorie pohybu 202STB Z 2 18SS
Skupinová výuka hlasové výchovy 202SHY1 Z 1 2T 202SHY2 ZK 1 2T
Tělo v pohybu 202TVP1 Z 2 2T 202TVP2 Z 2 2T
Úvod do autorského herectví 1
 
202UAH1 Z 2 2PT
Úvod do psychologie 202UDP1 Z 2 2T 202UDP2 ZK 2 2T
Výchova k řeči 202VPB1 Z 1 1T 202VPB2 ZK 2 1T
Výchova k vědomému pohybu
 
202VVP1 Z 2 2T 202VVP2 ZK 2 2T
Zájmová dílna s hostujícím pedagogem 202ZDP Z 1 24CS
Zájmová dílna s hostujícím pedagogem 202ZHP Z 2 26S
Minimální počet kreditů za semestr 21 18
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702DAOU1 ZK 3 2ST 702DAOU2 ZK 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 3 3
Počet předepsaných kreditů celkem 28 27
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 2 3
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30