Výchova k vědomému pohybu 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202VVP1 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

 1. Bystření tělového cítění, vnímání vnitřního prostoru těla a jeho pohybu a působení v prostoru.
 2. Uvědomění si těla, jeho hranic a pohybu „tady a teď“ v prostoru jeviště – konkrétní úkoly, cvičení.
 3. Fyzické vnímání rozdílů v uvolnění, povolení, aktivaci a přepětí. Hra s rytmem a pohybovými skladbami – improvizace, krátké etudy.
 4. Témata improvizací, z nichž studenti tvoří krátké etudy: ztělesnění zvířete, přechod mezi prostory.

Forma studia

Diskuze a reflexe v hodině.

Zpětná vazba na jednotlivá pohybová zadání: Jak se vidím / Jak působím na diváky.

Předpoklady a další požadavky

 1. Předpoklad koordinovaného pohybu, rytmické cítění, schopnost sebereflexe.
 2. Předpoklad pohybové představivosti.
 3. Múzičnost.

Obsah kurzu

Výchova k pohybu je nezbytná k uvědomění si vlastního těla a pohybu a k jeho následnému přenášení do procesu vlastní tvorby a bytí na jevišti. Od základního uvědomění si svého těla v prostoru, k prostoru vnějšímu a práci s partnerem.

 1. Klid – vnímání času a prostoru.
 2. Dech a jeho propojení s pohybem.
 3. Uvolnění, povolení, aktivace a přepětí.
 4. Dynamika pohybu, škála, vnímání struktury.
 5. Kultivace plasticity pohybu a práce s představou.
 6. Rytmus.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura v českém jazyce (literatura v angličtině viz níže):

Literatura v angličtině:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

 1. Prezence v hodinách. Alespoň 70% docházka.
 2. Zaujetí a osobní invence.
 3. Tvorba jedné či více autorských etud, nebo improvizace – sólo, nebo ve skupině.
 4. Písemné reflexe.
 5. Účasti na klauzurách na konci semestru.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů