Výchova k vědomému pohybu 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202VVP1 zápočet 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Výchova k pohybu je nezbytná k uvědomění si vlastního těla a pohybu a k jeho následnému přenášení do procesu vlastní tvorby a bytí na jevišti. Od základního uvědomění si svého těla v prostoru, k prostoru vnějšímu a práci s partnerem.

 1. Klid – vnímání času a prostoru.
 2. Dech a jeho propojení s pohybem.
 3. Uvolnění, povolení, aktivace a přepětí.
 4. Dynamika pohybu, škála, vnímání struktury.
 5. Kultivace plasticity pohybu a práce s představou.
 6. Rytmus.

Výsledky učení

 1. Bystření tělového cítění, vnímání vnitřního prostoru těla a jeho pohybu a působení v prostoru.
 2. Uvědomění si těla, jeho hranic a pohybu „tady a teď“ v prostoru jeviště – konkrétní úkoly, cvičení.
 3. Fyzické vnímání rozdílů v uvolnění, povolení, aktivaci a přepětí. Hra s rytmem a pohybovými skladbami – improvizace, krátké etudy.
 4. Témata improvizací, z nichž studenti tvoří krátké etudy: ztělesnění zvířete, přechod mezi prostory.

Předpoklady a další požadavky

 1. Předpoklad koordinovaného pohybu, rytmické cítění, schopnost sebereflexe.
 2. Předpoklad pohybové představivosti.
 3. Múzičnost.

Literatura

Literatura v českém jazyce (literatura v angličtině viz níže):

Literatura v angličtině:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

 1. Prezence v hodinách. Alespoň 70% docházka.
 2. Zaujetí a osobní invence.
 3. Tvorba jedné či více autorských etud, nebo improvizace – sólo, nebo ve skupině.
 4. Písemné reflexe.
 5. Účasti na klauzurách na konci semestru.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů