Výchova k vědomému pohybu 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202VVP1 Z 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Michaela RAISOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jana NOVORYTOVÁ, Michaela RAISOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

 1. Bystření tělového cítění, vnímání vnitřního prostoru těla a jeho pohybu- konkrétní úkoly, cvičení.
 2. Prolínání vnitřního prostoru do prostoru vnějšího- uvědomění si těla a pohybu „tady a teď“ v prostoru jeviště- konkrétní úkoly, cvičení.
 3. Fyzické vnímání rozdílů v uvolnění, povolení, aktivaci a přepětí. Hra s rytmem a pohybovými skladbami- improvizace, krátké etudy.
 4. Konkétní témata improvizací, z nichž studenti tvoří krátké etudy: můj prostor, živly, barvy.

Forma studia

Pravidelné týdenní setkávání celého ročníku ve velkém sále.

Využívání velkého prostoru pro experimentaci s pohybem.

Zpětná vazba na jednotlivá pohybová zadání:

Jak se vidím/ Jak působím na diváky.

Předpoklady a další požadavky

 1. Přepoklad koordinovaného pohybu.
 2. Rytmické cítění.
 3. Předpoklad pohybové představivosti.
 4. Muzikalita.

Obsah kurzu

Výchova k pohybu je nezbytná k uvědomění si vlastního těla a pohybu a k jeho následnému přenášení do procesu vlastní tvorby a bytí na jevišti.

 1. Klid - vnímání času a prostoru.
 2. Dýchání.
 3. Uvolnění, povolení, aktivace a přepětí.
 4. Dynamika pohybu.
 5. Plastika pohybu.
 6. Rytmus.

Doporučená nebo povinná literatura

CALAIS-GERMAIN, B.: Anatomy of Breathing. USA: Eastland press 2006.

DYLEVSKÝ, Ivan: Základy anatomie. Praha: Triton 2006.

FELDENKRAIS, Moshé: Feldenkraisova metoda- pohybem k sebeuvědomění. Praha: Pragma 1996.

FELDENKRAIS, Moshé: Awareness Trough Movement, Health Exercises for Personal Growth. New York: HarperCollins 1993.

KRÖSCHLOVÁ, Jarmila: Nauka o pohybu. Praha: Orbis 1980.

KRÖSCHLOVÁ, Eva: Jevištní pohyb. Praha: Akademie múzických umění 2002.

LECOQ, Jacques: Theatre of Movement and Gesture. ISBN-13: 978-0415359443.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

 1. Prezence v hodinách.
 2. Zaujetí a osobní invence.
 3. Jedné či více autorských etud, nebo improvizace - sólo, nebo ve skupině.
 4. Písemné reflexe.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů