Tisk studijního plánu

Studijní plán Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku (B.A.) – 3. ročník

Studijní obor: Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Autorská prezentace 202ATB4 ZK 4 2T
Autorské čtení 202AUB5 Z 3 2T 202AUB6 Z 3 2T
Dialogické jednání s vnitřním partnerem 202DVP5 Z 3 2T 202DVP6 ZK 4 2T
Minimální počet kreditů za semestr 10 7
Povinné předměty
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 207DZB1 ZK 3 2T 207DZB2 ZK 3 2T
Seminář k diplomové práci 1 202SDP1 Z 2 1T
Seminář řečového jednání 202SRB Z 2 18SS
Seminář teorie pohybu 202STB Z 2 18SS
Minimální počet kreditů za semestr 2 0
Počet předepsaných kreditů celkem 12 7
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 18 23
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30