Autorská kondice při práci s textem

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202AKT2 zápočet 2 32 hodiny DÍLEN za celý semestr (45 minut), 26 až 36 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Zintenzivnění kritického pohledu na svůj autorský text a přístup, vytříbení stylu, prohloubení ponětí o tématu a celku na základě spontánně vznikajících autorských textů.

Výsledky učení

Propojení základních praktických předmětů KATaP DAMU týkajících se autorství a specifických potřeb studentů-autorů zaměřených na psané slovo.

Předpoklady a další požadavky

Workshop pro studenty DAMU, kteří absolvovali nejméně rok Autorského čtení a semestr Dramaturgie autorského textu.

Literatura

Primárně pracujeme s autorskými texty studentů. Ke studiu je nicméně možné využít i odbornou literaturu:

RUT, Přemysl: Autorské čtení. In Kol.: Psychosomatické disciplíny v teorii a praxi. 1. vydání. Praha: Nakladatelství AMU, 2011, s. 93–98.

VYSKOČIL, Ivan: Předmluva. In Pokorná, Jaroslava: Maminka není doma. 1. vydání. Praha: Brkola, 2006.

Autor – autorství (eds. Čunderle, Michal a Slavíková, Eva). Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU, 2010.

Hodnoticí metody a kritéria

Účast, aktivita, příprava a závěrečná práce.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů