Autorská kondice při práci s textem

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202AKT2 Z 2 32 hodiny DÍLEN za celý semestr (45 minut), 26 až 36 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Propojení základních praktických předmětů KATaP DAMU týkajících se autorství a specifických potřeb studentů-autorů zaměřených na psané slovo.

Forma studia

Čtyřdenní workshop, jehož cílem je zintenzivnit kritický pohled na svůj autorský text a přístup, vytříbit styl, prohloubit ponětí o tématu a celku. Vše na základě autorských textů zúčastněných, jež vznikají spontánně na místě pod vedením pedagoga. Nejde jen o izolovanou práci s textem – součástí workshopu je i přesah do primární koncepce Autorských prezentací zúčastněných.

Předpoklady a další požadavky

Workshop pro studenty DAMU, kteří absolvovali nejméně rok Autorského čtení a semestr Dramaturgie autorského textu.

Obsah kurzu

Zintenzivnění kritického pohledu na svůj autorský text a přístup, vytříbení stylu, prohloubení ponětí o tématu a celku na základě spontánně vznikajících autorských textů.

Doporučená nebo povinná literatura

Primárně pracujeme s autorskými texty studentů. Ke studiu je nicméně možné využít i odbornou literaturu:

RUT, Přemysl: Autorské čtení. In Kol.: Psychosomatické disciplíny v teorii a praxi. 1. vydání. Praha: Nakladatelství AMU, 2011, s. 93–98.

VYSKOČIL, Ivan: Předmluva. In Pokorná, Jaroslava: Maminka není doma. 1. vydání. Praha: Brkola, 2006.

Autor – autorství (eds. Čunderle, Michal a Slavíková, Eva). Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU, 2010.

Hodnoticí metody a kritéria

Účast, aktivita, příprava a závěrečná práce.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů