Filosofická propedeutika 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202FPN2 ZK 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem kurzu je seznámit posluchače s tělesným přístupem k vybraným aspektům zkušenosti, tak jak se rozvinul především na půdě fenomenologické filozofie. Kurz je doplněn několika exkurzemi k psychoanalytickému pojetí imaginace. Ambicí kurzu je poskytnout studentům prostředky k promýšlení vlastní umělecké a estetické zkušenosti.

Forma studia

přednáška, analýza textů, moderovaná diskuse, domácí četba, písemná reflexe

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Kurz je členěn podle textů zadaných na jednotlivé hodiny. Postupně se budeme zabývat těmito autory a tématy:

1.Dan Zahavi & Shaun Gallagher: tělesný základ prostoru, tělo a prostředí

2.Drew Leder: vnitřní zkušenost těla během pohybu, tělesné dovednosti

3.Mark Johnson: tělesnost jazyka, metafora

4.Thomas Fuchs: tělesná paměť

5.Peter Levine: tělesně založené léčení traumatu

6.Julien Deonna & Fabrice Teroni: tělesná povaha emocí

7.Iris M. Young: ženský a mužský přístup k tělesnému pohybu

8.Carl Jung: technika aktivní imaginace

9.Ernest Hartmann: povaha a funkce snů

Doporučená nebo povinná literatura

BERNE, E. (2011). Jak si lidé hrají. Praha: Portál, 33–38, 53–70.

FINK, E. (1992). Oáza štěstí. Praha: Mladá fronta, 5–34.

FREUD, S. (1999a). Básník a vytváření fantazií. In: Spisy z let 1906–1909. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 167–177.

FREUD, S. (1999b). Mimo princip slasti. In: Mimo princip slasti a jiné práce z let 1920–1924. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 14–17.

GADAMER, H.-G. (2010). Pravda a metoda I. Nárys filosofické hermeneutiky. Praha: Triáda, 103–110.

HUIZINGA, J. (1971). Homo Ludens. O původu kultury ve hře. Praha: Mladá fronta, 7–32.

PIAGET, J. (1999). Play, Dreams, and Imitation in Childhood. London: Routledge, 161–168.

ROUBAL, J. (1999). Ludická koncepce nedivadla Ivana Vyskočila. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis: Philosophica – Aesthetica, 18, 33–52.

SEGAL, H. (2003). Imagination, play and art. In: Steiner, R. (ed.) Unconscious Phantasy. London, New York: Karnac, 211–221.

WINNICOTT, D. W. (2018). Hraní a realita. Praha: Portál, 61–78.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky udělení zkoušky jsou pravidelná a aktivní účast na hodinách, vypracování referátu na jednu hodinu a přednáška na závěrečném kolokviu, příp. písemná práce.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů