Seminář řečového jednání

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202SRJ Z 1 18SS česky letní

Garant předmětu

Michal ČUNDERLE

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michal ČUNDERLE, Markéta POTUŽÁKOVÁ, Pavel ZAJÍČEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost myslet o umělecky stylizované řeči (vč. přednesu) jako o komunikativním aktu. Schopnost analýzy řečové výpovědi.

Forma studia

Jednorázový workshop na ploše dvou dní.

Předpoklady a další požadavky

Předchozí nebo souběžná zkušenost s předmětem výchova k řeči, popř. alespoň zájem o řeč.

Obsah kurzu

Komplementární teoretický předmět vůči prakticky koncipované výchově k řeči. Náhled do filosofie výchovy k řeči, tedy řeči (vč. řeči umělecky stylizované) jako komunikativního aktu, aktu jednajícího, sdělujícího a sdílejícího. Četba vybraných teoretických textů a analýza audio a videonahrávek.

Doporučená nebo povinná literatura

ČUNDERLE, Michal. O řeči. 1. vyd. Praha: Brkola, 2012.

ČUNDERLE, Michal. Dialogy řeči. 1. vyd. Praha: Brkola, 2013.

FRYNTA, Emanuel. Eseje: tam Zastřená tvář poezie. 1. úplné vyd. Praha: Torst, 2013, str. 462-578.

SACKS, Oliver. Muž, který si pletl manželku s kloboukem. 2.vyd. Praha: dybbuk, 2008 (1. vyd. 1993). POTUŽÁKOVÁ, Markéta. Psáno ústy, čteno ušima: pokus o využití francouzské zkušenosti pro český přednes a jeho pedagogiku. 1. vyd. Praha: Brkola, 2013.

Hodnoticí metody a kritéria

Kolokvium. Reflexe vlastní zkušenosti. Reflexe spolužáků. Reflexe vyběrových nahrávek.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů