Seminář řečového jednání

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202SRJ Z 1 18 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 12 až 17 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Markéta POTUŽÁKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michal ČUNDERLE, Markéta POTUŽÁKOVÁ, Pavel ZAJÍČEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost myslet o umělecky stylizované řeči (vč. přednesu) jako o komunikativním aktu. Schopnost analýzy řečové výpovědi.

Forma studia

Jednorázový workshop na ploše dvou dní.

Předpoklady a další požadavky

Předchozí nebo souběžná zkušenost s předmětem výchova k řeči, popř. alespoň zájem o řeč.

Obsah kurzu

Komplementární teoretický předmět vůči prakticky koncipované výchově k řeči. Náhled do filosofie výchovy k řeči, tedy řeči (vč. řeči umělecky stylizované) jako komunikativního aktu, aktu jednajícího, sdělujícího a sdílejícího. Četba vybraných teoretických textů a analýza audio a videonahrávek.

Doporučená nebo povinná literatura

ČUNDERLE, Michal. O řeči. 1. vyd. Praha: Brkola, 2012.

ČUNDERLE, Michal. Dialogy řeči. 1. vyd. Praha: Brkola, 2013.

FRYNTA, Emanuel. Eseje: tam Zastřená tvář poezie. 1. úplné vyd. Praha: Torst, 2013, str. 462-578.

SACKS, Oliver. Muž, který si pletl manželku s kloboukem. 2.vyd. Praha: dybbuk, 2008 (1. vyd. 1993). POTUŽÁKOVÁ, Markéta. Psáno ústy, čteno ušima: pokus o využití francouzské zkušenosti pro český přednes a jeho pedagogiku. 1. vyd. Praha: Brkola, 2013.

Hodnoticí metody a kritéria

Kolokvium. Reflexe vlastní zkušenosti. Reflexe spolužáků. Reflexe vyběrových nahrávek.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů