Úvod do psychologie 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202UDE1 Z 2 2T anglicky letní

Garant předmětu

Eva SLAVÍKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Eva SLAVÍKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

V rámci semináře získává student přehled o základních pojmech obecné psychologie (lidské poznávání, motivace, emoce), které jsou vztaženy i k jeho hledání, sebeobjevování v rámci praktické studijní disciplíny „Dialogické jednání s vnitřním partnerem“.

Forma studia

Skupinový seminář vede pedagog, který seznamuje studenty s danými tématy formou výkladu, řízené diskuse, dialogu, praktických cvičení i samostatné aktivní účasti studentů.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Studenti se v rámci semináře seznámí se základními pojmy obecné psychologie formou výkladu i praktického zkoušení. Otázky týkající se např. vnímání, poznávání, učení, imaginace, motivace, emocí jsou vztaženy k jejich osobní zkušenosti v rámci jednotlivých studijních disciplin, především dialogického jednání s vnitřním partnerem, ale i k životním situacím. Seznámení se s pojmy obecné psychologie napomáhá teoretické reflexi studia i hlubšímu vhledu do psychologických daností.

Doporučená nebo povinná literatura

Gillernová, I. (2000). Slovník základních pojmů z psychologie. Praha: Fortuna

Hunt, M. (2000). Dějiny psychologie. Praha: Portál

Nakonečný, M. (1995). Lexikon psychologie. Praha: Vodnář

Plháková, A. (2004). Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia

Plháková, A. (2006). Dějiny psychologie. Praha: Grada

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou udělovány na základě účasti na semináři (70%) a vypracování semestrální práce na doporučené či zvolené téma (30%).

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů