Filosofická propedeutika 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202EFO3 Z 2 2T anglicky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámit posluchače s filosofickým myšlením zvláště v kontextu filosofie hry, herectví, divadla a filosofie tělesnosti.

Forma studia

přednášky, analýza textů, moderovaná diskuse, čtení

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Filosofická propedeutika 1. se zaměřuje na filosofii hry a seznamuje zejména s fenomenologicky, hermeneuticky a dialogicky laděnými filosofiemi.

  1. Hra jako kulturní fenomén.
  2. Ontologie hry.
  3. Hermeneutické pojetí umění a díla.
  4. Umění jako hra a slavnost.

Doporučená nebo povinná literatura

Huizinga, Johann.: Homo ludens.O původu kultury ve hře. Praha 1971.

Fink, Eugen: Oáza štěstíí. Myšlenka k ontologii hry. Praha 1992.

Gadamer, Hans-Georg: Aktualita krásného. Umění jako hra, symbol a slavnost. Praha 2003.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou udíleny na základě:

účasti a aktivity na přednáškách/seminářích

vypracování semestrální práce

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů