Vybrané kapitoly z psychologie 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202VPS3 Z 3 2T česky zimní

Garant předmětu

Eva SLAVÍKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Eva SLAVÍKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se seznamuje s vybranými tématy základních i aplikovaných oborů psychologie, které souvisejí s jeho studijním, profesním i životním směřováním.

Forma studia

Student pracuje samostatně. Výuka je vedena formou konzultací nad vybraným či zadaným tématem a jeho zpracováním.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

V rámci semináře Vybrané kapitoly z psychologie student zpracovává vybrané či doporučené téma, které souvisí s jeho směřováním. Vychází jak ze své praxe, tak z literatury. Pojmenovává svou osobní zkušenost a zasazuje ji do širšího teoretického rámce. Výsledkem je seminární písemná práce, ve které formuluje své poznatky.

Doporučená nebo povinná literatura

O hře:

Seznam literatury je orientační, bude vždy aktualizován dle tématu studenta.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou udělovány na základě vypracování semestrální práce.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů