Seminář dialogického jednání

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202SDG Z 1 18SS česky letní

Garant předmětu

Michal ČUNDERLE

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michal ČUNDERLE, Eva SLAVÍKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti získají ke konci studia vedle svého praktického hledání a zkoušení hlubší teoretický vhled do této disciplíny a do základu její výzkumné či pedagogické praxe.

Forma studia

Společný seminář probíhá jedenkrát před ukončením doby studia formou diskuse, sdílením písemných reflexí a videozáznamů, teoretickými vstupy a odkazy na odpovídající literaturu.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Seminář vychází z vlastní praktické zkušenosti studenta s dialogickým jednáním, z jeho pravidelných průběžných písemných výpovědí během studia a videozáznamů z hodin zkoušení. Směřuje k ucelenějšímu teoretickému vhledu s důrazem na pedagogiku a metodologii předmětu.

Dialogické jednání s vnitřním partnerem je stěžejní, integrující studijní disciplínou na katedře autorské tvorba a pedagogiky (viz heslo Dialogické jednání s vnitřním partnerem). Může být základem jakéhokoli veřejného vystupování, stejně tak herecké či jiné, nejen umělecké tvořivosti.

Doporučená nebo povinná literatura

BUBER, Martin: Já a ty. 1. vydání. Olomouc: Votobia, 1995.

ČUNDERLE, Michal a ROUBAL, Jan: Hra školou: dvakrát o Ivanu Vyskočilovi. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 2001.

FINK, Eugen: Oáza štěstí. 1. vydání. Praha: Mladá fronta, 1992.

KOL.: Psychosomatické disciplíny v teorii a praxi. 1. vydání. Praha: NAMU, 2011.

VYSKOČIL, Ivan a kol.: Dialogické jednání s vnitřním partnerem. 1. vydání. Brno: JAMU, 2004; 2. vydání. Praha: Brkola, 2012.

Hodnoticí metody a kritéria

Kritériem hodnocení studenta je jeho aktivní účast na semináři.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů