Tisk studijního plánu

Studijní plán HATP - Autorská tvorba a psychosomatika (M.A.) – 2. ročník

Studijní specializace: Autorská tvorba a psychosomatika
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Autorská prezentace 202APN2 ZK 4 2T
Autorské čtení 202AUN3 Z 3 2T 202AUN4 Z 3 2T
Dialogické jednání a jeho pedagogika 202DPN3 Z 3 2T 202DPN4 ZK 3 2T
Minimální počet kreditů za semestr 10 6
Povinné předměty
Seminář k diplomové práci 202SDM Z 2 1T
Herecká tvorba 202HEM1 Z 2 4T 202HEM2 ZK 3 4T
Individuální hlasová výchova před skupinou 202IHN3 Z 2 2T 202IHN4 ZK 2 2T
Interpretační seminář 202ISE3 Z 2 2T 202ISE4 ZK 2 2T
Seminář dialogického jednání 202SDG Z 1 18SS
Seminář řečového jednání 202SRJ Z 1 18SS
Seminář teorie pohybu 202STN Z 1 18SS
Tělo v pohybu 202TPH3 Z 2 2T 202TPH4 Z 2 2T
Výchova k řeči 202VRN3 Z 2 1T 202VRN4 ZK 2 1T
Výchova k vědomému pohybu 202VVO3 Z 2 2T 202VVO4 ZK 2 2T
Minimální počet kreditů za semestr 14 13
Povinně volitelné předměty
Předměty specializace: Povinně volitelné předměty B V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 1 kredit
Povinně volitelné předměty KTK V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 24 19
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 6 11
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Předměty specializace: Povinně volitelné předměty B [202HATPNS6]

Specializace: Autorská tvorba a psychosomatika

Volitelné předměty oborové [202HATPNS8]

Specializace: Autorská tvorba a psychosomatika

Volitelné předměty oborové (nabídka AP) [202HATPNS9]

Výuka v angličtině

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Seminář k diplomové práci (202SDM) PZ Diplomovou prací
Autorská prezentace 1 (202APN1) PZ Absolventským výkonem
Autorská prezentace 2 (202APN2) PZ Absolventským výkonem
Divadlo v české kultuře 1 (207DCK1) ZT Autorské divadlo (S202NADS2)
Divadlo v české kultuře 2 (207DCK2) ZT
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 1 (207DZA1) ZT
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 2 (207DZA2) ZT
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 1 (207DZB1) ZT
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 2 (207DZB2) ZT
Interpretační seminář 1 (202ISE1) ZT
Interpretační seminář 2 (202ISE2) ZT
Interpretační seminář 3 (202ISE3) ZT
Interpretační seminář 4 (202ISE4) ZT
Seminář dialogického jednání (202SDG) ZT
Seminář řečového jednání (202SRJ) ZT
Úvod do autorského herectví 1 (202UDA1) ZT
Autorské čtení 1 (202AUN1) PZ Psychosomatické disciplíny (S202NPDS2)
Autorské čtení 2 (202AUN2) PZ
Autorské čtení 3 (202AUN3) PZ
Autorské čtení 4 (202AUN4) PZ
Dialogické jednání a jeho pedagogika 1 (202DPN1) PZ
Dialogické jednání a jeho pedagogika 2 (202DPN2) PZ
Dialogické jednání a jeho pedagogika 3 (202DPN3) PZ
Dialogické jednání a jeho pedagogika 4 (202DPN4) PZ
Filosofická propedeutika 1 (202FPD1) PZ
Filosofická propedeutika 2 (202FPD2) PZ
Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 1 (202HDN1) PZ
Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 2 (202HDN2) PZ
Herecká tvorba 1 (202HEM1) PZ
Herecká tvorba 2 (202HEM2) PZ
Individuální hlasová výchova 1 (202ILM1) PZ
Individuální hlasová výchova 2 (202ILN2) PZ
Individuální hlasová výchova před skupinou 1 (202IHN1) PZ
Individuální hlasová výchova před skupinou 2 (202IHN2) PZ
Individuální hlasová výchova před skupinou 3 (202IHN3) PZ
Individuální hlasová výchova před skupinou 4 (202IHN4) PZ
Seminář teorie pohybu (202STN) PZ
Tělo v pohybu 1 (202TPH1) PZ
Tělo v pohybu 2 (202TPH2) PZ
Tělo v pohybu 3 (202TPH3) PZ
Tělo v pohybu 4 (202TPH4) PZ
Úvod do psychologie 1 (202UPN1) PZ
Úvod do psychologie 2 (202UPN2) PZ
Výchova k řeči 1 (202VRM1) PZ
Výchova k řeči 2 (202VRM2) PZ
Výchova k řeči 3 (202VRN3) PZ
Výchova k řeči 4 (202VRN4) PZ
Výchova k vědomému pohybu 1 (202VVO1) PZ
Výchova k vědomému pohybu 2 (202VVO2) PZ
Výchova k vědomému pohybu 3 (202VVO3) PZ
Výchova k vědomému pohybu 4 (202VVO4) PZ