Výchova k vědomému pohybu 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202VPN3 Z 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Psychosomatická kondice,

Forma studia

Pravidelné týdenní setkávání celého ročníku ve velkém sále, využívání velkého prostoru pro pohybování se, zpětná vazba na jednotlivá pohybová zadání:

Předpoklady a další požadavky

Přepoklad koordinovaného pohybu, rytmické cítění, předpoklad pohybové představivosti, muzikální projev. Hra na nástroj vítaná.

Obsah kurzu

Doporučená nebo povinná literatura

Kroschlová Jarmila: Nauka o pohybu - nakl. Orbis Praha 1980

Kroschlová Eva: Jevištní pohyb - nakl. Akademie múzických umění 2002

Moshé Feldenkrais: Feldenkraisova metoda - pohybem k sebeuvědoměni - nakl. Pragma 1996

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů