Úvod do autorského herectví 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202UDA1 zápočet 1 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava anglicky, česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Úvod do teorie a historie oboru herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku.

Výsledky učení

Student bude mít základní vhled do oboru a bude rozumět základním principům a kontextuálním souvislostem.

Předpoklady a další požadavky

Zájem o obor.

Literatura

SBORNÍKY KATEDRY A ÚSTAVU (chronologicky):

Dialogické jednání jako otevřená otázka (ed. Vyskočilová, Eva). Praha: AMU, 1997.

Psychosomatický základ veřejného vystupování (eds. Slavíková, Eva a Vyskočilová, Eva). Praha: AMU, 2000.

Hic sunt leones /o autorském herectví/ (ed. Čunderle, Michal). Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU, 2003.

Herecká propedeutika proč, pro koho a jak? (ed. Čunderle, Michal). Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU, 2006.

Hlas, mluva, řeč / Řeč, mluva, hlas (eds. Čunderle, Michal a Slavíková, Eva). Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU, 2006.

Psychosomatika & Pohyb (eds. Čunderle, Michal, Kratochvílová, Zdenka, Malaníková, Hana a Pulicarová Hamzová, Irena). Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU, 2008.

Osobnostní herectví, osobnostní učitelství (eds. Malaníková, Hana a Pulicarová Hamzová, Irena). Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU, 2010.

Autor – autorství (eds. Čunderle, Michal a Slavíková, Eva). Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU, 2010.

DALŠÍ:

ČUNDERLE, Michal, a ROUBAL, Jan: Hra školou: dvakrát o Ivanu Vyskočilovi. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 2001.

DONNELLAN, Declan: Herec a jeho cíl. Přeložil Julek Neuman. 1. vydání. Praha: Brkola, 2007.

Kol.: Psychosomatické disciplíny v teorii a praxi. 1. vydání. Praha: NAMU, 2011.

VYSKOČIL, Ivan, a kol.: Dialogické jednání s vnitřním partnerem. 1. vydání. Brno: JAMU, 2005. 2. vydání. Praha: Brkola, 2012.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení proběhne na základě diskusí pedagoga se studenty a krátké seminární práce.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů